Zatrucie formaldehydem

Formaldehyd jest gazem o ostrym, nieprzyjemnym zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie oraz rozpuszczalnikach organicz­nych. 40% wodny roztwór formaldehydu nazywany jest formaliną. Ma zastosowanie jako środek odkażający oraz utrwalający tkanki. Jest środkiem silnie drażniącym błony śluzowe, tworzącym nieodwra­calne połączenia z białkiem komórek, co prowadzi do ich uszkodzenia i obumarcia. W organizmie ulega przemianie do kwasu mrówkowego i metanolu.

Objawy.zatruci a. W zatruciu wziewnym występuje podrażnienie spojówek oczu połączone z silnym łzawieniem, kaszel, ból za mostkiem, duszność. Przy dużych stężeniach może wystąpić obrzęk głośni. W ciężkich zatruciach może dojść do obrzęku płuc i niewydol­ności oddechowej. W zatruciu drogą pokarmową pojawia się natychmiastowy silny ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka. W ciężkich zatruciach występuje utrata przytomności i zapaść. Zgon może nastąpić z powodu niewydolności krążenia.

Pierwsza pomoc. W zatruciu wziewnym chorego nale­ży natychmiast wynieść ze skażonego środowiska i wezwać lekarza. W zatruciu drogą doustną — wywołać wymioty, zastosować płukanie żołądka mieszaniną: 250 ml amoniaku + 250 ml octu winne­go + 500 ml wody + łyżka stołowa dwuwęglanu sodu (soda, proszek do pieczenia). Natychmiast wezwać lekarza. Konieczne jest lecze­nie szpitalne. W ciężkich zatruciach stosowane jest postępowanie przeciwwstrząsowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.