Nowotwory złośliwe sromu

Nowotwory te występują rzadko. Są to: włókniaki, brodawczaki i naczyniaki. Rozwijają się w postaci guzków osiągających dość duże rozmiary. Mogą stanowić przeszkodę w odbywaniu stosunków. Le­czenie jest chirurgiczne.

Stany przedrakowe pochwy

Stanem przedrakowym jest dysplazja, czyli nieprawidłowy roz­wój komórek, oraz rogowacenie białe. Rozpoznanie ustala się badaniem histopatologicznym wycinków.

Nowotwory złośliwe pochwy

Nowotwory złośliwe pochwy należą do nowotworów najrzadziej wy­stępujących w narządach rodnych kobiety i stanowią 1-3% wszyst­kich nowotworów złośliwych tych narządów. Wśród nowotworów złoś­liwych pochwy ponad 90% stanowi rak.

Rak pochwy najczęściej występuje u kobiet między 50-65 r. życia. Najczęstszą postacią kliniczną jest guz uwypuklający się do światła pochwy, znacznie rzadziej występują postacie naciekające i kraterowate.

Obj a wy raka zależą od stopnia jego rozwoju. Rak przedinwazyjny przebiega bezobjawowo. W późniejszym okresie choroby pojawiają się krwiste upławy, krwawienia niezależne od cyklu miesiączkowego (sa­moistne lub kontaktowe po stosunku). W postaciach zaawansowanych występują bóle, częste parcie na pęcherz, bóle przy oddawaniu stolca.

Leczenie zależy od stopnia zaawansowania nowotworu, wieku i ogólnego stanu chorej oraz umiejscowienia zmiany nowotworowej. Rak przedinwazyjny może być leczony zarówno chirurgicznie, jak i na­promienianiem śródpochwowym. W leczeniu raka inwazyjnego radio­terapia wydaje się mieć przewagę nad leczeniem chirurgicznym, jako mniej obciążająca chorą. Leczenie chirurgiczne wymaga bardzo roz­ległego zabiegu.

We wczesnych stopniach zaawansowania nowotworu wyleczenie się­ga 70%, w późniejszych wyniki są gorsze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.