Nowotwory złośliwe jajowodu

Nowotwory złośliwe jajowodu należą do rzadkości. Najczęściej zda­rza się rak, ale i on stosunkowo rzadko występuje. Wiek chorych wa­ha się w granicach 45 — 60 lat. Jedynie w 6% przypadków rozpoznawa­ny jest przedoperacyjnie.

Objawy raka jajowodu są niecharakterystyczne. Występują bóle w podbrzuszu, upławy, nieregularne krwawienia w okresie przedmenopauzalnym i krwawienia po okresie menopauzy, powiększenie obwodu brzucha spowodowane obecnością płynu w jamie otrzewnej. Większe zaawansowanie procesu nowotworowego powoduje wystąpienie obja­wów takich jak w przypadkach nasilonego procesu nowotworowego toczącego się w jajniku. Badaniem ginekologicznym w początkowym okresie choroby stwierdza się jedynie guz przydatków i to na ogół nie­wielkich rozmiarów.

Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie macicy z przy­datkami, skojarzone z radioterapią lub chemioterapią. Wyniki lecze­nia zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania procesu nowo­tworowego.

Nowotwory sutka

Dokładne rozpoznanie wszystkich nowotworów sutka jest możliwe jedynie na podstawie badania mikroskopowego. Wśród nowotworów niezłośliwych wyróżnia się: 1) gruczolaka i gruczolako-włókniaka, 2) torbiele (cysty), 3) gruczolistość sutka (zwyrodnienie włóknistotorbielkowate, mastopatia) oraz 4) brodawczaki. Do nowotworów złośliwych należą raki sutka.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.