Nowotwory trzonu macicy

Nowotwory niezłośliwe trzonu macicy

Mięśniaki. Są to nowotwory łagodne najczęściej występujące w trzonie macicy, głównie u kobiet w wieku 40 — 50 lat. W 25% występu­ją poniżej 35 r. życia. Chorują najczęściej kobiety, które nie rodziły lub rodziły mało. Istotą choroby jest tworzenie się guzów różnej wielkości (do wielkości głowy dorosłego człowieka), pojedynczych lub mno­gich, na ogół o kształcie nieregularnym, zazwy­czaj twardych; jeżeli ulegną zwyrodnieniu lub zakażeniu, stają się bardziej miękkie. Zależnie od ilości i wielkości mięśniaki zniekształcają trzon macicy.

W zależności od umiejscowienia oraz kierun­ku wzrostu odróżnia się trzy zasadnicze typy mięśniaków: podśluzówkowe, śródścienne oraz podsurowicze.

Przekształcenie mięśniaka w mięsaka (nowo­twór bardzo złośliwy) zdarza się rzadko. Niekie­dy w obrębie mięśniaka może powstać ognisko mięsaka. Szybki wzrost mięśniaka zawsze budzi podejrzenie przemiany złośliwej.

Objawy towarzyszące mięśniakom są następujące: obfite przedłu­żające się miesiączki, krwawienia niezależnie od cyklu miesiączkowe­go, bóle w podbrzuszu, częste parcie na pęcherz i odbytnicę. Mięśniaki mogą być przyczyną niepłodności oraz poronień, mogą powodować powikłania „podczas porodu. Często w czasie trwania ciąży obserwuje się intensywny wzrost mięśniaków. 3 – 4% mięśniaków współistnieje z ra­kiem trzonu macicy.

Leczenie mięśniaków jest wyłącznie chirurgiczne. U młodych ko­biet, którym szczególnie zależy na płodności, nieliczne mięśniaki mogą być wyłuszczone — jest to tzw. operacja zachowawcza. Przed operacją wykonywany jest zabieg wyłyżeczkowania kanału szyjki i badanie histopatologiczne wyskrobin w celu wykluczenia procesu złośliwego w macicy. U kobiet starszych, w wieku przed- lub pomeno- pauzalnym usuwana jest macica z przydatkami. Mięśniak rodzący się lub „urodzony” jest usuwany przez pochwę tylko wówczas, gdy w ma­cicy nie ma innych mięśniaków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.