Nowotwory germinalne

Wśród nowotworów germinalnych, pochodzących z pierwotnej ko­mórki rozrodczej, wyróżnia się: 1) rozrodczaka, 2) guza woreczka żółt­kowego, 3) raka zarodkowego, 4) poliembriomę, 5) nabłoniaka kosmówkowego oraz 6) potworniaki. Ta grupa nowotworów stanowi ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych jajnika i dotyczy młodych kobiet.

Rozrodczak jest najczęstszym nowotworem tej grupy. Występuje na ogół w wieku 14-25 lat. Guz ma charakter lity, jest otorbiony, ma gładką powierzchnię. Osiąga duże rozmiary. Jeżeli w utkaniu rozrod­czaka występują inne struktury zarodkowe, przebieg choroby jest bar­dziej złośliwy.

Leczenie jest chirurgiczne z następową radioterapią (duża promienioczułość guza). Możliwy jest zabieg oszczędzający.

Rak zarodkowy występuje u dziewcząt. Przebiega bardzo złośliwie. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu macicy z przydatkami i powinno być skojarzone z chemioterapią.

Potworniak niedojrzały występuje u dziewcząt i młodych kobiet. Charakteryzuje się różną histologiczną złośliwością. W postaciach najbardziej złośliwych radykalną operację łączy się z następową che­mioterapią wielolekową.

Potworniak dojrzały jest nowotworem łagodnym i stanowi 98% nowotworów grupy germinalnej. U kobiet starszych może ulec prze­mianie złośliwej i dlatego u tych chorych zawsze stosuje się operację radykalną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.