AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA MĘŻCZYZN

Mężczyźni z chorobą wieńcową lub po zawale serca mogą mieć problemy seksualne o różnym nasileniu, poczynając od tyl­ko zmniejszonej aktywności seksualnej do całkowitej impotencji. Problemy seksualne i ich zakres nie zawsze są wynikiem ciężkości choroby podstawowej, zdolności do wysiłku fizycznego, przyjmowa­nych leków czy wieku mężczyzny. Często wznowienie aktywności se­ksualnej wzbudza większy niepokój, niż wznowienie aktywności fizycz­nej innego rodzaju. Lęk przed bólem wieńcowym, utratą przytomności, następnym zawałem może ograniczać lub całkowicie eliminować za­chowania seksualne. Zmniejszona aktywność seksualna lub całkowity jej brak staje się czynnikiem stresującym zarówno dla mężczyzny, jak i jego partnerki.

Istotny wpływ na funkcjonowanie seksualne mężczyzny z chorobą wieńcową lub po zawale wywiera zachowanie się jego part­nerki seksualnej. Kobieta bojąc się negatywnych następstw, ja­kie mogą wyniknąć dla chorego partnera z podjęcia kontaktu seksual­nego, świadomie może unikać zbliżeń seksualnych. Taka postawa partnerki najczęściej ujemnie wpływa na potencję mężczyzny.

Na aktywność seksualną mężczyzn z chorobą wieńcową lub po za­wale serca mają m.in. wpływ takie czynniki, jak: stopień uszkodzenia serca, zdolność do wysiłku fizycznego, częstotliwość bóli wieńcowych, skłonność do występowania arytmii, wiek, przyjmowane leki, nasile­nie lęku o zdrowie, stosunek partnerki do kontaktów seksualnych, ak­tywność seksualna przed chorobą. W każdym przypadku decyzję o zdolności chorego do zachowań seksualnych i podjęciu przez niego ak­tywności seksualnej podejmie lekarz indywidualnie, określając tole­rancję wysiłkową chorego oraz oceniając psychologiczne i seksuolo­giczne nastawienie mężczyzny i jego partnerki. Chorzy z chorobą wieńcową lu£ po zawale powinni rozmawiać z lekarzem prowadzącym o swoich problemach seksualnych. Takie objawy, jak ból wieńcowy, bezsenność i nadmierne zmęczenie występujące po kontakcie seksual­nym powinni konsultować z lekarzem. Dla mężczyzn z chorobą wień­cową i po zawale nie wskazane są kontakty seksualne po obfitym po­siłku, po spożyciu alkoholu oraz kontakty mogące nieść ze sobą silne przeżycia emocjonalne (np. przy zmianie partnerki).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.