Aktywność seksualna a zapłodnienie i ciąża

Wzajemne związki między życiem seksualnym oraz zapłodnieniem, ciążą i porodem są oczywiste. Wartość zapładniająca nasienia (sper­my) zależy m.in. od częstotliwości stosunków płciowych. Największą wartość zapładniającą ma ejakulat (porcja nasienia za­warta w wytrysku) po 4—7-dniowej abstynencji płciowej. Także czas trwania stosunku może mieć wpływ na składniki ejakulatu. Przy nie­znacznie opóźnionej ejakulacji sperma ma zawierać więcej elementów jądra i gruczołów, co jest korzystne dla zapłodnienia. Zbyt rzadko po­dejmowane stosunki płciowe mogą nie trafiać na okresy ‚optymalnej zdolności kobiety do zapłodnienia i utrudniać zajście w ciążę. Odczu­wanie bólu przez kobietę podczas spółkowania, oziębłość płciowa, brak uczuciowego związku z mężem mogą utrudniać zapłodnienie na skutek psychogennego blokowania jajeczkowania (owulacji). Zabu­rzenia seksualne utrudniające lub uniemożliwiające kobiecie spółko­wanie (pochwica, dyspareunia) również ograniczają zdolność do jej za­płodnienia. U mężczyzn przyczyną niepłodności może być wytrysk przedwczesny i zaburzenia erekcji prącia uniemożliwiające bądź ogra­niczające zdolności do spółkowania.

Reaktywność seksualna kobiet w I trymestrze ciąży (w pierwszych 3 miesiącach ciąży) na ogół obniża się u kobiet, które dotychczas nie rodziły, natomiast nie ulega zmianom u wieloródek. W II trymestrze ciąży występuje wzmożenie reaktywności seksualnej u większości kobiet, natomiast w III trymestrze reaktywność ta wyraźnie się obniża. Aktywność seksualna w okresie ciąży zwykle nie stwarza zagrożenia dla jej utrzymania i rozwoju. Przeciwwskazanie do odbywania stosunków płciowych w ciąży stanowią niektó­re powikłania ciąży, takie jak: krwawienie z dróg rodnych, przed­wczesne odpłynięcie wód płodowych, groźba poronienia albo porodu przedwczesnego. Szczególnie ważne jest unikanie stosunków i mastur­bacji w I trymestrze ciąży przez kobiety, które miały już samoistne po­ronienia. W ostatnich dwóch miesiącach ciąży kobieta powinna zacho­wać wstrzemięźliwość płciową z uwagi na możliwość sprowokowania porodu przedwczesnego. W okresie poporodowym karmienie dziecka piersią sprzyja szybszemu powrotowi prawidłowej aktywności seksual­nej kobiety.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.