Poród w ciąży mnogiej

Ciążę mnogą lekarz rozpoznaje na podstawie powiększenia macicy ponad normalne wymiary oraz wysłuchiwania więcej niż jednego tęt­na płodu. Najbardziej wiarygodnym badaniem jest ultrasonografia. Najczęściej występuje ciąża bliźniacza. Płody w ciąży bliźniaczej mo­gą zajmować różne położenie: oba mogą leżeć podłużnie główkowo (40%), oba podłużnie miednicowo (10%), jeden płód może leżeć główko­wo, a drugi miednicowo (38%) lub jeden główkowo, a drugi poprzecz­nie (11%).

Do częstych powikłań porodowych w ciąży bliźniaczej należy nie­wczesne lub przedwczesne wystąpienie akcji porodowej oraz większa urazowość i śmiertelność drugiego bliźnięcia. W porodzie bliźniaczym częściej stosuje się zabiegi położnicze, zwłaszcza przy urodzeniu dru­giego dziecka. Poród w ciąży mnogiej coraz częściej uważa się za wskazanie do cesarskiego cięcia.

Ciąża i poród bliźniaczy zwiększają biologicznie i fizycznie obciąże­nie organizmu ciężarnej. Częściej występują: zatrucia ciążowe, krwa­wienia i wielowodzie, a poród stwarza niebezpieczeństwo krwotoku, zakażeń i obrażeń kanału rodnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.