Poród patologiczny

Poród w położeniu miednicowym. Położeniem miednico­wym nazywa się takie położenie podłużne płodu, w którym częścią przodującą jest miednica (pośladki) płodu, miednica razem ze stop­kami bądź same kończyny dolne płodu. Położenia miednicowe stano­wią 3% wszystkich porodów.

Przyczyną położenia miednicowego mogą być: 1) zaburzenia budowy miednicy kostnej – miednica ścieśniona, niedosta­tecznie wykształcony dolny odcinek miednicy (nie przystosowany do dużej główki płodu); 2) zaburzenia rozwojowe macicy – macica jedno- i dwurożna, macica z częścią przegrodową; 3) guzy macicy i narządów sąsiednich; 4) macica o wiotkich ścia­nach (np. u wieloródek); 5) zaburzenia rozwojowe jaja
płodowego i płodu – wielowodzie, małowodzie, łożysko przodu­jące, ciąża mnoga, wodogłowie.

Mechanizm porodu jest następujący: część przodująca wsta­wia się do kanału rodnego i przechodzi przez niego, po czym następuje rodzenie się części przodującej (np. pośladków), rodzenie się tułowia, rodzenie się barków, a na końcu rodzenie się główki płodu.

Ponieważ obwód główki jest zwykle większy od obwodu części przo­dującej, brak czasu na adaptację kanału rodnego do przejścia przez niego największej części płodu, jaką jest główka, a także brak czasu na adaptację główki w kanale rodnym. Czas porodu jest dłuższy niż w położeniu główkowym, gdyż miękkie pośladki nie spełniają dostatecz­nej roli w czynnym rozwieraniu szyjki macicy.

Lekarz oceniając wielkość płodu, zwłaszcza główki, budowę miedni­cy, wiek rodzącej, jej przeszłość położniczą (pierworódka, wieloródka), podejmuje decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia lub o prowadzeniu porodu drogami rodnymi, udzielając pomocy ręcznej. Niekiedy, w przypadku zarzucenia rączek płodu, stosuje się dodatkowe rękoczyny położnicze. Ideą pomocy ręcznej przy porodzie drogami rodnymi jest naśladowanie samoistnego mechanizmu porodu i wczesne nacięcie krocza.

Powikłania. Śmiertelność płodów i noworodków w porodach w położeniu miednicowym jest znacznie wyższa niż w położeniu główko­wym. W ciąży niedonoszonej sięga nawet 30%. Często też noworodki ulegają urazom mechanicznym. Występować może również niedotle­nienie wewnątrzmaciczne płodu spowodowane przez ucisk główki na pępowinę. Często także wypada pępowina.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.