Postępowanie w połogu

Właściwa higiena, terapia ruchowa oraz wczesne wstawanie (po fiz­jologicznym porodzie po 12 godz.) — to postępowanie zapobiegające licznym powikłaniom w połogu (zwłaszcza zakrzepicy) wskutek „za­pewnienia” sprawnego przepływu krwi. Sprzyja ono szybkiemu zwija­niu się macicy, swobodnemu odpływowi odchodów, lepszej funkcji pę­cherza moczowego (co zapobiega zakażeniom układu moczowego), szybszemu powrotowi napięcia mięśni i powięzi brzucha oraz dna mie­dnicy, sprawnej funkcji układu oddechowego (co zapobiega powikła­niom płucnym).

Higiena polega na obmywaniu sromu oraz zakładaniu jałowego opatrunku z gazy lub ligniny między wargi sromowe. Obmywanie sro­mu należy stosować przynajmniej 3 razy dziennie, a ponadto po każ­dym oddaniu moczu i kału. Zaleca się branie prysznicu, a nie kąpieli. Należy często zmieniać bieliznę, zarówno osobistą, jak i pościelową (zwłaszcza podkład na prześcieradle).

Pielęgnacja sutków polega na utrzymywaniu ich w czystości oraz na odkażaniu brodawek przed i po karmieniu (każdorazowo po starannym umyciu rąk).

Ćwiczenia fizyczne

Ćwiczenia fizyczne powinny odbywać się 2 razy dziennie, a każde ćwiczenie trzeba powtarzać 5 razy. Każdego dnia należy też wprowa­dzać dodatkowo nowe ćwiczenie. Ćwiczenia rozpoczyna się po upływie pierwszej doby po urodzeniu.

Pierwszy dzień (a) – głębokie wdechy, rozprężenie powłok brzusznych, mocne wciąganie mięśni brzucha.

Drugi dzień (b) – leżenie płasko na plecach, kończyny dolne nieco rozchylone, ramiona ułożone pod kątem prostym w stosunku do tułowia, powolne unoszenie ramion ku górze, przy wyprostowanych stawach łokciowych, złączenie rąk i powolne ich opuszczanie do pozy­cji wyjściowej.

Trzeci dzień (c) – leżenie płasko na plecach, ramiona wzdłuż tułowia, lekkie uniesienie kolan, a następnie tułowia.

Czwarty dzień (d) – leżenie płasko na plecach, kończyny zgię­te w stawach kolanowych i biodrowych, uniesienie miednicy ku górze, uniesienie głowy w momencie napięcia mięśni brzucha.

Piąty dzień (e) — niewielkie uniesienie głowy i jednego kolana, zbliżenie przeciwległej dłoni do uniesionego kolana (ćwiczenie na przemian).

Szósty dzień (f) — powolne zginanie kolana, a następnie uda na brzuch, przyciśnięcie stopy do pośladka, wyprostowanie nogi.

Siódmy dzień (g) – naprzemienne unoszenie wyprostowanych nóg ku górze, powolne opuszczanie nóg.

Ósmy dzień (h) — oparcie na łokciach i kolanach, tak aby ra­miona znajdowały się w prostopadłej pozycji w stosunku do tułowia, unoszenie grzbietu ku górze, ściśnięcie pośladków i silne wciągnięcie brzucha.

Dziewiąty dzień (i) – ćwiczenie podobne jak w siódmym dniu, jednoczesne unoszenie obu nóg.

Dziesiąty dzień (j) — powolne podnoszenie i opuszczanie tuło­wia (nogi zahaczyć można o mebel).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.