POŁÓG

Połóg jest to okres poporodowy, w którym cofają się ciążowe i po­rodowe zmiany ogólnoustrojowe oraz w obrębie narządów płciowych. Czas trwania połogu wykazuje znaczne różnice indywidualne, lecz zwykle kończy się w 6-8 tygodni po porodzie. Pierwsze cykle mie­siączkowe występują przed upływem 3 miesięcy u 30 % kobiet karmią­cych i u ponad 90% kobiet nie karmiących. Pierwsze miesiączki, zwła­szcza powracające wcześnie, są bezowulacyjne.

W okresie połogu zachodzą cztery rodzaje procesów: 1) zwijanie się macicy, czyli inwolucja, 2) gojenie się ran, 3) rozpoczęcie i utrzymanie laktacji oraz 4) powrót czynności jajników.

Inwolucja macicy. W okresie, kiedy zachodzi proces inwolucji, na­stępuje zmniejszenie się macicy, wydalenie resztek zmienionej błony śluzowej macicy, wygojenie miejsca łożyskowego. Zmniejszanie się macicy odbywa się wskutek zmniejszenia się włókien mięśniowych

oraz innych elementów morfologicznych. Proces ten w pierwszych dniach połogu postępuje bardzo szybko. W 5 dniu dno macicy sięga połowy od­ległości od spojenia łono­wego do pępka, a ok. 10 dnia — spojenia łonowe­go. Inwolucja kończy się po upływie 6 — 7 tygodni.

Proces gojenia się ran. W pierwszych dniach połogu wraz ze zmienioną krwią z jamy macicy są wydalane resztki zmienionej błony śluzowej (endometrium). Wydaliny te wraz z treś­cią śluzową i surowiczą nazywane są odchodami. Są one „obra­zem” gojenia się zmian powstałych w czasie ciąży i porodu. Całkowite wygojenie się miejsca po łożysku trwa ponad 6 tygodni. Gojenie się uszkodzeń kanału rodnego oraz zeszytego krocza przebiega szybko.

 

Laktacja jest sterowana za pomocą bodźców hormonalnych i ner­wowych. Wyzwolenie laktacji następuje w pierwszych dniach połogu. Niezmiernie ważną rolę pełni w tym procesie akt ssania. W pierw­szych dwóch dniach gruczoły sutkowe wydzielają siarę, mleko pojawia się dopiero w 3-4 dniu połogu i stopniowo ilość jego wzrasta do 1500 ml na dobę. Bodźcem do wytwarzania mleka jest ssanie, połączone z
dokładnym opróżnianiem gruczołów. Mleko matki jest naturalnym i najlepszym pokarmem dla noworodka. Ma ono taką zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów i składników mineralnych, jakiej nie można uzyskać nawet w najdroższych pokarmach sztucznych. Posiada poza tym przeciwciała odpornościowe.

Powrót czynności jajników. Podczas ciąży zahamowane jest wy­dzielanie hormonów gonadotropowych przedniego płata przysadki przez hormony wytwarzane przez ciałko żółte ciążowe w jajniku, a na­stępnie przez łożysko. W tym czasie nie występuje dojrzewanie pęche­rzyków Graafa w jajniku i jajeczkowanie. Po wydaleniu łożyska z ma­cicy następuje zmniejszenie ilości hormonów steroidowych, ponieważ jajniki nie podejmują od razu czynności hormonalnej. Ten brak hor­monów jajnikowych powoduje odblokowanie wytwarzania gonadotropin w przysadce, te zaś powodują stopniowe wznowienie czynności jaj­ników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.