Ciała obce w gardle, przełyku, nosie, uchu i oku

Ciało obce w gardle i przełyku może stanowić przeszko­dę w oddychaniu, ponieważ zatyka drogi oddechowe łub powoduje utrudnienie oddychania poprzez pobudzenie odruchów obronnych (ka­szel, kurcz głośni, wymioty). Należy spróbować usunąć ciało obce me­chanicznie — palcem — lub po zwróceniu poszkodowanego twarzą do dołu i głową, niżej — uderzając go pięścią między łopatki. Jeżeli ciało obce, np. rybia ość, nie powoduje zatkania dróg oddechowych, a tylko podrażnienie, należy starać się uspokoić poszkodowanego i przewieźć go do szpitala lub ambulatorium. Ciało obce z gardła, tchawicy i prze­łyku bezpiecznie może usunąć jedynie specjalista za pomocą odpo­wiednich narzędzi..

Ciało obce w uchu nie zagraża życiu i również jego usunięcie powinno pozostawić się specjaliście. Wyjątek stanowi dostanie się do ucha owada, którego można usunąć wkraplając do przewodu słucho­wego oliwę lub spirytus (nie wodę!). Podobne postępowanie dotyczy ciał obcych w nosie.

Ciało obce w oku. Pierwsza pomoc polega na przemywaniu oka jak największą ilością wody — nawet strumieniem wody z kranu lub węża ogrodniczego, oczywiście przy niewielkim ciśnieniu. Kieru­nek przemywania powinien przebiegać od kącika przynosowego na ze­wnątrz, a powieki powinny być szeroko rozwarte palcami. Nie należy stosować żadnych kropli leczniczych lub innych płynów. Po przemyciu na oko należy założyć jałowy gazik, a poszkodowanego przesłać do okulisty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.