Przyczyny niepłodności małżeńskiej

Przyczyny niepłodności u ok. 50% małżeństw są wspólne i najczęś­ciej dotyczą kilku czynników równocześnie. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną niepłodności małżeńskiej w 45 — 50% jest niepłodność ko­biet, w 35 – 40% – niepłodność mężczyzn, a w 10 — 20% są sprawy nie­wyjaśnione.

Niepłodność kobiet może być spowodowana czynnikami:

1) jajnikowymi — zaburzenia jajeczkowania lub wytwarzania hormonów steroidowych;

2) jajowodowymi — niedrożność, nieprawidłowe ruchy lub brak ruchów perystaltycznych jajowodu, stan nabłonka (morfologicz­ny i czynnościowy — w sensie ruchowym i wydzielniczym);

3) macicznymi — nieprawidłowym kształtem, wielkością i poło­żeniem macicy, zrostami wewnętrznymi, morfologicznym r czynnościo­wym stanem mięśniówki macicy oraz stanem błony śluzowej wyściela­jącej jamę macicy;

4) szyjkowymi — niedrożnością, pofałdowaniem szyjki macicy oraz składem i stanem biochemiczno-immunologicznym śluzu szyjki macicy;

5) pochwowymi — niewłaściwym kształtem i wymiarami pochwy, stanem bakteriologicznym i biochemicznym wydzieliny pochwy.

Niepłodność mężczyzn może być spowodowana:

1) czynnikami jądrowymi – zaburzeniami w wytwarzaniu hormonów steroidowych lub w wytwarzaniu prawidłowych ilościowo i jakościowo plemników;

2) niedrożnością dróg wyprowadzających;

3) zaburzeniami uniemożliwiającymi „zdeponowanie” nasie­nia w pochwie z powodu: zahamowań psychicznych lub wad anato­micznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.