Trucizna i jej działanie

Trucizną nazywa się każdy związek chemiczny, który po wchło­nięciu zadziała szkodliwie na organizm. Działanie trucizny zależy od szeregu czynników: od jej rodzaju, dawki, stanu rozłożenia, niekiedy od stężenia lub szybkości i drogi wprowadzenia do organizmu. Poda­nie trucizny z pokarmem lub innym związkiem chemicznym może zo­bojętnić lub spotęgować jej działanie.

Najsilniej działają trucizny wprowadzone dożylnie, dootrzewnowo, domięśniowo oraz podskórnie. Równie gwałtowne działanie występuje przy truciznach dostających się w postaci par i gazów poprzez drogi oddechowe. Niektóre trucizny mogą wchłaniać się poprzez nieuszko­dzoną skórę oraz błony śluzowe narządów płciowych i odbytnicy. Najczęstsze są jednak zatrucia doustne poprzez drogę pokarmową. O skutkach zatrucia decydują ostatecznie: wiek, płeć, budowa fi­zyczna, ogólny stan zdrowia, zwiększona tolerancja lub nadwraż­liwość.

Rodzaje zatruć

Z punktu widzenia sądowo-lekarskiego istotne jest nie tylko rozpoz­nanie zatrucia i ustalenie rodzaju trucizny, ale także stwierdzenie, czy w grę wchodziło zatrucie umyślne (samobójcze lub zbrod­nicze) czy też wypadkowe. Zatrucia stanowią obecnie ok. 50% wszystkich zamachów samobójczych. Odsetek zatruć zbrodni­czych znacznie zmalał od czasu udoskonalenia metod badawczych w toksykologii sądowej.

Do zatruć wypadkowych należą:

—  użycie trucizny zamiast leku, alkoholu czy napoju;

—      zażycie zbyt dużej dawki lekarstw, omyłkowe podanie niewłaści­wego leku lub nieprawidłowe skojarzenie z innymi lekami, podanie le­ku w nieprawidłowy sposób czy nieprawidłową drogą;

—  spożycie trujących grzybów, wilczej jagody itp.;

—  zatrucie alkoholem;

—  zatrucia zawodowe.

Rozpoznanie śmierci z zatrucia opiera się na:

—      okolicznościach, w jakim nastąpiło zejście śmiertelnie, i obja­wach poprzedzających zgon (wymioty, biegunka, bóle brzucha, śpiącz­ka, drgawki itp.);

—  wynikach oględzin i sekcji zwłok;

—      wynikach badań chemicznych oraz innych badań dodatkowych narządów pobranych w czasie sekcji zwłok.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.