Wpływ gruczołów wydzielania wewnętrznego na rozwój płciowy

Prawidłowy rozwój płciowy uzależniony jest od harmonijnego współ­działania całego układu gruczołów wydzielania wewnętrznego i ukła­du nerwowego.

Układ podwzgórzowo-przysadkowy, tworzący jeden zwarty układ neurohormonalny, pełni regulującą i koordynującą rolę w procesach dojrzewania. W obrębie tego układu przebiega synteza hormonów i neurohormonów oraz znajdują się w nim receptory wrażli­we na hormony obwodowe. Uwalnianie się hormonów gonadotropowych przysadki odbywa się pod wpływem podwzgórzowych hormonów uwalniających, których wydzielanie jest stymulowane przez estrogeny. Gonadotropiny .wydzielane do krwi pobudzają jajniki do produkcji es­trogenów, progesteronu i androgenów. Podwzgórze reguluje prawidło­wy poziom hormonów płciowych drogą sprzężenia zwrotnego.

Jajnik spełnia swe zadanie w rozwoju płciowym, jeśli jest prawid­łowo uformowany, unaczyniony i unerwiony. Jego czynność może być wzmożona lub osłabiona w zależności od czynności tarczycy (mię­dzy 12 a 14 r. życia występuje zwiększone wydzielanie hormonu tyreotropowego i przejściowa nadczynność tarczycy).

Kora nadnerczy, zwaną trzecią gonadą, w okresie doj­rzewania wspomaga czynność jajników. W razie zaniku ich czynności dokrewnej.może przejąć w pewnym stopniu ich funkcje. Taki mecha­nizm wyrównawczy ma duże znaczenie i od jego sprawności prawdopo­dobnie zależy proces dojrzewania. Tzw. strefa płciowa w ko­rze nadnerczy wydziela 3 rodzaje hormonów: androgenne, estrogenne i ciała pokrewne progesteronowi. Androgeny nadnerczy działa­ją synergistycznie z estrogenami jajnika i wpływają na rozwój płcio­wy. „Odpowiadają” one za tzw. skok pokwitaniowy, pobudzają ogólny wzrost ciała, zwiększenie się masy mięśni i wzrost kości (przys­pieszone kostnienie). Wpływają na pojawienie się owłosienia, przys­pieszają rozwój łechtaczki, warg sromowych i wzrost reaktywności gruczołów łojowych. Zwiększają również ilość melanotropiny (MSH), co wywołuje ciemniejsze zabarwienie włosów, brodawek sutkowych i linii białej na brzuchu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.