Wady wrodzone i nabyte narządów płciowych

Zaburzenia drożności pochwy. Są to wrodzone lub nabyte prze­szkody znajdujące się tuż przy przedsionku pochwy (w przyszłości uniemożliwiają normalny stosunek płciowy) albo w jej głębi (uniemoż­liwiają w okresie dorosłym zajście w ciążę wskutek zablokowania ple­mnikom drogi do komórki jajowej). Rozpoznanie wczesne tych stanów ma więc ogromne znaczenie dla przyszłych losów kobiety. Do najczęściej spotykanych wad należą: zrost warg sromowych mniej­szych, nierozwinięta pochwa oraz niedrożność pochwy.

Zrost warg sromowych mniejszych jest przeważnie wa­dą nabytą, spostrzeganą przez rodziców przypadkowo. Przyczyną mogą być czynniki mechaniczne (zasypka, puder, zbyt obcisła bielizna, które ocierają stale powierzchnię warg), chemiczne (środki do mycia lub prania, wyjątkowo mocz) i biologiczne (flora bakteryjna po­wierzchni ciała). Objawem są trudności w oddawaniu moczu. Leczenie jest operacyjne.

Niedorozwinięta pochwa. Jest to wada wrodzona. Obja­wem jest brak wycieku noworodkowego lub krwawienia miesiączko­wego. Leczenie operacyjne przeprowadza się po zakończeniu okre­su dojrzewania.

Niedrożność błony dziewiczej. Jest to wada wrodzona objawiająca się całkowitym brakiem upławów i miesiączki. Poch­wa wypełnia się śluzem szyjkowym, a później krwią. Po miesiączce, która przechodzi niezauważona, dziewczynka ma regularne bóle w do­le brzucha, powstające wskutek gromadzenia się krwi w pochwie i macicy. Wypełniona krwią macica tworzy guzowaty lub kulisty twór różnej wielkości, przypominający kształtem i spoistością macicę cię­żarną, sięgający czasem do wysokości pępka. Leczenie operacyjne.

Nieprawidłowe położenie jajników może być wadą wrodzoną lub nabytą. W wadzie wrodzonej jajnik określa się jako „przylegający”, gdyż wskutek długiego więzadła podwieszającego opada na dno zatoki Douglasa, a po stronie lewej opiera się na esicy. W okresie pokwitania stan ten może prowadzić do zapa­lenia tkanki okołojajnikowej. Leczenie jest operacyjne, głownie w celu zapobieżenia bezpłodności.

Rodzaj ich wady nabytej jest wnikanie całych przydatków, a zwłaszcza jajników do worka przepuklinowego, gdy u dziewczynki wy­stępuje przepuklina pachwinowa.

Zaburzenia rozwojowe dróg moczowych. Objawami ich są bardzo często obserwowane u dziewczynek uporczywe zapalenia dróg moczowych, ciągnące się mimo leczenia przewlekłe lub zaostrzające się okresowo przez całe dzieciństwo. Badanie ginekologiczne często wykrywa te zmiany i umożliwia zastosowanie właściwego leczenia za­pobiegającego rozwojowi zmian w nerkach.

Zapalenie wyrostka robaczkowego u dziewczynek. Powikła­niem tego stanu u dziewczynek może być ciężkie zapalenie przydat­ków, prowadzące w skrajnych przypadkach do dużych zrostów i nie­płodności. Przyczyną jest rozszerzanie się procesu zapalnego z wy­rostka poprzez wysięk drogą brzuszną do miednicy małej lub bezpoś­redni kontakt zapalnego wyrostka z przydatkami albo drogami chłon­nymi.’ Każda dziewczynka po operacji wyrostka robaczkowego, nawet niepowikłanej, powinna znajdować się pod stałą okresową kontrolą ginekologa dziecięcego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.