Uszkodzenia narządów płciowych

Uszkodzenia narządów płciowych w czasie porodu zdarzają się spo­radycznie, głównie przy pośladkowym położeniu płodu.

Urazowe uszkodzenia sromu zdarzają się najczęściej w czasie upadku dziecka. Małe dziecko pada bardzo często jak pajac z szeroko rozstawionymi nogami, uderzając kroczem o twarde podłoże lub wystające twarde przedmioty.

Pourazowe wypadnięcie cewki moczowej. Pochłonię­te zabawą dziecko wstrzymuje się z oddawaniem moczu, a przy skoku lub upadku z pełnym pęcherzem moczowym łatwo może dojść do wy­padnięcia śluzówki cewki moczowej. Objawami są tu bóle w narzą­dach płciowych, które zmuszają dziewczynkę do chodzenia na szeroko rozstawionych nogach i częstego, bolesnego oddawania moczu, który jest krwisty. Leczenie jest wyłącznie operacyjne.

Rzekome zaburzenia w oddawaniu moczu objawiają się również pieczeniem i bólem przy oddawaniu moczu. Stan ten bywa często przyczyną samogwałtu i może wtórnie prowadzić do infekcji sromu. Przyczynami bywają najczęściej: krwawe lub bezkrwawe uszkodzenia sromu, zrost przedni warg sromowych, zakażenie rzęsist­kiem i grzybicą sromu (przeważnie w cukrzycy).

Nowotwory narządów płciowych wieku dziecięcego

Objawem nowotworu jest zwykle krwawienie patologiczne z dróg rodnych lub zaburzenia procesu dojrzewania – przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie, zaburzenia miesiączkowania. Najczęściej wy­stępuje mięsak groniasty i nowotwory jajnika.

Mięsak groniasty. Jest to złośliwy nowotwór trzonu macicy. Le­czenie operacyjne. Rokowanie niepomyślne.

Nowotwory jajnika. Niezależnie od rodzaju nowotworu leczenie jest wyłącznie operacyjne. Zabieg operacyjny musi być jak najbardziej oszczędzający, aby pozostała możliwie duża część niezmienionego pro­cesem nowotworowym jajnika, w celu zapobieżenia zaburzeniom hor­monalnym. Niektóre rodzaje nowotworów jajnika, np. pętworniak, osiągają duże rozmiary, często wielkości donoszonej ciąży. Torbiele jajnika mogą czasem ulec skręceniu i wtedy dziecko trafia do szpitala z objawami ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.