Rozpoznawanie płci

Możliwość rozpoznawania płci za pomocą badania ultrasonograficznego dotyczy zaawansowanej II połowy ciąży. Polega na uwi­docznieniu narządów płciowych zewnętrznych, szczególnie uwidocznie­niu jąder płodu. Badanie to jest obarczone pewnym błędem i powinno być wykonywane wyłącznie ze wskazań lekarskich, zwłaszcza przy ba­daniach prenatalnych.

Określenie płci w I połowie ciąży polega na badaniu chromosomów jaja płodowego z pobieranych pod kontrolą USG: płynu owodniowego, krwi płodu lub biopsji trofoblastu.

Ultrasonografia w ginekologii

Badanie ultrasonograficzne w ginekologii, będące uzupełnieniem badania klinicznego, pozwala obserwować poszczególne narządy mie­dnicy mniejszej.

Badanie macicy pozwala określić jej wielkości (długość, gru­bość i szerokość trzonu), położenie, stosunek wielkości trzonu do szyj­ki. Najczęściej wskazaniem do badania jest podejrzenie mięśniaków macicy, w celu określenia ich lokalizacji i wielkości. W trakcie bada­nia ocenia się również śluzówkę jamy macicy, określając jej grubość, co ma szczególne znaczenie w przerostach różnego pochodzenia. USG pomocne jest również przy potwierdzeniu obecności wkładki wewnątrzmacicznej, a także przy określeniu jej dokładnej lokalizacji.

Ultrasonografia ma również olbrzymie znaczenie dla szybkiego zdiagnozowania ciążowej choroby trofoblastycznej. Wraz z oznaczeniem w surowicy krwi gonadotropiny kosmówkowej (HCG) pozwala pewnie odróżnić tę jednostkę chorobową od prawidło­wej ciąży wewnątrzmacicznej.

Ważnym wskazaniem do USG jajników są: guzy jajników, podej­rzenie ciąży pozamacicznej (ektopowej), diagnostyka owulacji i ocena jajników. Obrazy guzów jajnika są różne. Najczęściej mają postać jedno lub wielokomorowej torbieli, ale są też lite lub mieszane. Ocenę ultrasonografićzną jajników wykonuje się przy podejrzeniu zespołu policystycznych jajników, w celu oceny owulacji, kontroli reakcji jajnika na leki stymulujące jajeczkowanie.

Rozpoznanie ciąży o nieprawidłowej lokalizacji, czyli pozamacicznej, jest jednym z częstych problemów pracy klinicz­nej. Badanie ultrasonograficzne wykluczające ciążę wewnątrzmaciczną przy stwierdzeniu w surowicy krwi gonadotropiny kosmówkowej (HCG) jest podstawą rozpoznania ciąży pozamacicznej. Zastosowanie w diagnostyce ultradźwiękowej specjalnych sond, które można wpro­wadzać do jam ciała (zob. niżej Endosonografia), pozwala poprzez ba­danie przezpochwowe w 75% uwidocznić ciążę zlokalizowaną poza ma­cicą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.