Krwawienia z dróg rodnych w wieku dziecięcym

Krwawienia w okresie noworodkowym są fizjologiczne, ale by­wają też wywołane przez urazy lub nowotwory.

Krwawienia w okresie spokoju narządów płciowych mają wy­łącznie charakter patologiczny i mogą być wywołane przez nowotwo­ry, ciała obce w pochwie oraz uszkodzenia urazowe (w tym urazowe wypadnięcie cewki moczowej).

Krwawienia w okresie dojrzewania płciowego są fizjologiczne – pierwsza miesiączka, następne miesiączki, czasem defloracja, ale mogą też występować krwawienia patologiczne, wywołane przez urazy (np. gwałtowna defloracja), nowotwory, zmiany zapalne narządów płcio­wych, poronienia. Czasami krwawienia fizjologiczne przyjmują postać krwawienia młodocianych.

Wyciek z narządów rodnych — upławy

Upławy uważane są za chorobę, w istocie zaś są tylko obja­wem chorobowym, najczęściej objawem zapalenia pochwy.

Upławy w okresie noworodkowym są stanem fizjologicznym, choć niekiedy może dochodzić do wtórnego zakażenia grzybicą lub rzęsistkiem.

Upławy w okresie spokoju narządów płciowych (tj. do 8-10 r. życia) są zawsze objawem choroby. Częstą ich przyczyną są zaka­żenia bakteriami jelitowymi, do których dochodzi głównie po błędach higienicznych: po niedokładnym lub w niewłaściwą stronę (do góry) wycieraniu odbytu po oddaniu stolca, po stosowaniu nadmiernej ilości pudrów i zasypek u małych dzieci, po przegrzewaniu dzieci lub zakła­daniu niewłaściwej bielizny.

Źródłem zakażenia może być także owsica, częsta choroba wieku dziecięcego. Bakterie zostają przeniesione przez owsiki lub też owsiki drażniące mechanicznie skórę i śluzówkę pochwy prowokują dzie­wczynkę do masturbacji, co wtórnie prowadzi do infekcji.

Częstą przyczyną upławów bywają również w tym okresie ciała o b c e w pochwie, i to zarówno wprowadzone do pochwy w celach masturbacyjnych, jak i dostające się do niej przypadkowo w czasie zaba­wy lub przy nieprzestrzeganiu zasad higieny (części roślin dostające się do pochwy, gdy dziecko siada na ziemi bez majtek, włoski z bieliz­ny włożonej po niewłaściwej stronie).

Jeszcze inną przyczyną upławów w okresie spokoju narządów płcio­wych są choroby ogólne, takie jak: błonica, płonica, zapalenie płuc, anginy, cukrzyca czy rzeżączka.

Upławy w okresie dojrzewania płciowego. Ważnym problemem są tzw. upławy czyste okresu przedpokwitaniowego. Pojawiają się one najczęściej na pół do jednego roku przed rozpoczęciem mie­siączkowania. Jest to obfita biaława wydzielina, która staje się bardzo uciążliwa przez stalą obecność na narządach płciowych i stałe mocze­nie bielizny, która po wyschnięciu części wydzieliny jak nakrochmalo­na stale ociera skórę. Błona śluzowa pochwy i skóra obrzękłego sromu stają się żywoczerwone, może pojawić się piekący ból.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zwiększenie liczby dziew­cząt z upławami okresu przedpokwitaniowego, co można wiązać z czę­stym używaniem niewłaściwej bielizny (nie z bawełny, a z różnych tworzyw sztucznych) i z noszeniem bardzo obcisłych spodni.

Inną przyczyną upławów w tym okresie mogą być upławy wy­wołane rzęsistkowicą (zob. s. 1865). Do zakażenia rzęsistkiem pochwo­wym drogą pozapłciową dochodzi przy nieprzestrzeganiu zasad higie­ny osobistej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.