PLANOWANIE RODZINY

Założenie rodziny i posiadanie zdrowego potomstwa jest chyba ce­lem życia każdego człowieka. Osiągnąć to można przez rozsądne pla­nowanie przyszłości. Ciąża nie powinna być sprawą przypadku, lecz zaplanowaną decyzją. Zapewni to prawidłowy rozwój ciąży, a w dal­szym etapie prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Przy­chodzące na świat pożądane i oczekiwane dziecko zespala młode mał­żeństwo. Ciąża niepożądana staje się niejednokrotnie początkiem oso­bistej tragedii kobiety i rozkładu istniejącej rodziny.

Najlepszym okresem zajścia w ciążę dla kobiety jest wiek pomiędzy 20 a 28 r. życia. Wraz z wiekiem matki zwiększa się liczba pewnych wad wrodzonych płodu. Dlatego jeżeli istnieją warunki, niewskazane jest odkładanie macierzyństwa na wiek późniejszy. Na prawidłowy rozwój ciąży ma wpływ stan komórek rozrodczych męskich i żeńskich. Zygota, tj. zapłodniona komórka jajowa, powstająca z nieprawidło­wych komórek rozrodczych może spowodować poronienie lub w dal­szym etapie nieprawidłowy rozwój płodu. Dokładne badanie lekarskie przyszłych rodziców powinno poprzedzić ich decyzję planowania dziec­ka. Pewne choroby ogólnoustrojowe lub choroby narządu rodnego stwarzają niekorzystne warunki rozwoju zarodka i płodu. Należą do nich: choroby układu krążenia, układu oddechowego, choroby zakaźne ostre lub przewlekłe, zwłaszcza zakażenia wirusowe, choroby nerek, cukrzyca, niedorozwój układu rodnego. Choroby te osłabiają organizm kobiety. Ciąża i poród będzie zbyt dużym dla niej obciążeniem. Kobie­ty chore powinny odłożyć zajście w ciążę do chwili wyleczenia lub uzyskania poprawy stanu zdrowia.

W rodzinie należy planować również odstępy między porodami. Po zakończeniu ciąży organizm kobiety w ciągu 6 miesięcy wraca do nor­my fizjologicznej. Wcześniejsze zajście w ponowną ciążę może spowo­dować wystąpienie niedokrwistości, osłabienie mięśni, wyczerpanie nerwowe oraz stanowić zagrożenie prawidłowego rozwoju ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.