Diagnostyka ciąży

Każda przyszła matka pragnie urodzić zdrowe dziecko. W ogromnej większości pragnienie to zostaje spełnione. Zależy to jednak od stanu zdrowia obojga rodziców przed momentem poczęcia, stanu zdrowia ko­biety w czasie ciąży oraz od prawidłowego rozwoju ciąży. Niektóre osoby i ich rodziny obarczone są podwyższonym ryzykiem urodzenia dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami i wadami wrodzonymi. Wraz z wiekiem rodziców również zwiększa się liczba wad wrodzonych.

Rozpoznanie stopnia ryzyka zagrożenia chorobą gene­tyczną jest trudne. Wskazaniem do przeprowadzenia badań gene­tycznych jest wiek matki powyżej 35 r. życia, w wywiadzie nawykowe poronienia lub urodzenie dziecka z genetycznymi wadami. Postępowa­niem wstępnym przed ciążą jest badanie krwi w celu ustalenia fenoty­pu kobiety, męża, dzieci lub nawet członków rodziny.

Większość chorób genetycznych wymaga wykonania już w okresie ciąży tzw. amniopunkcji, czyli pobrania płynu z jaja płodowego, z owodni. Oznaczenie w nim poziomu a-fetoproteiny (AFP) jest po­mocne w rozpoznaniu wad wrodzonych płodu, zwłaszcza otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego. Oznaczenie enzymów pozwala rozpoznać wrodzone choroby metaboliczne, a badanie cytogenetyczne — ustalić kariotyp płodu i związane z nim wady genetyczne. Amniopunkcję w celu wykrycia wad wrodzonych płodu wykonuje się między 14 a 16 tygodniem ciąży.

We współczesnym położnictwie wskazaniem do diagnostycznej am­niopunkcji jest rozpoznanie: 1) choroby hemolitycznej płodu, 2) chorób metabolicznych i genetycznych płodu oraz 3) ocena dojrzałości płodu.

Do śledzenia prawidłowego rozwoju płodu służy również badanie ultrasonograficzne, czyli USG (zob. s. 1911). W II i III tryme­strze ciąży za pomocą USG określa się wielkość płodu i czas trwania ciąży, położenie płodu w jamie macicy, wady płodu, wielowodzie, ciążę mnogą oraz lokalizację łożyska. W III trymestrze ciąży oraz podczas porodu bardzo przydatną metodą diagnostyczną w monitorowaniu ry­zykownej ciąży jest kardiotokografia (KTG). Jest to jednoczes­na rejestracja czynności serca płodu (FHR) i skurczów macicy (tokografia).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.