Zaburzenia głosu i mowy

Foniatria jest specjalnością lekarską zajmującą się zaburzenia­mi głosu i mowy. Rozwój głosu i mowy trwa do okresu dojrzewania i dlatego najwięcej zaburzeń występuje u dzieci. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń głosu i mowy ma istotne znaczenie dla rozwoju psy­chicznego i fizycznego dziecka.

Zaburzenia głosu objawiają się najczęściej chrypką, zabu­rzenia mowy — bełkotaniem, jąkaniem i nosowaniem. Lecze­nie zaburzeń głosu i mowy jest prowadzone w poradniach foniatrycz­nych. Poradnie te prowadzą również rehabilitację głosu u cho­rych, którym z powodu zmian nowotworowych usunięto krtań. Czło­wiek pozbawiony krtani może wyuczyć się głosu zastępczego, przełykowego lub może korzystać z odpowiednich aparatów elek­tronicznych, z tzw. krtani elektrycznej (dostępnej w naszym kraju).

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.