Chrypka

„Szorstkość” głosu, zwana chrypką, powstaje w wyniku niepra­widłowej fonacji, czyli tworzenia dźwięku. W czasie fonacji więzadła głosowe muszą dokładnie przylegać do siebie na całej długości i drgać podobnie do strun instrumentów muzycznych. Zmiany patologiczne na więzadłach głosowych, nawet bardzo niewielkie, doprowadzają do zaburzeń w ich zwarciu oraz drganiach. Podobnie zmniejszenie elastyczności więzadeł głosowych zaburza wytwarzanie głosu i wy­wołuje chrypkę.

Przyczyny chrypki są różne. Mogą to być: zmiany zapalne krta­ni (ostre i przewlekłe), zmiany nowotworowe, zmiany w drobnych sta­wach i mięśniach krtani, uszkodzenie nerwu unerwiającego mięśnie krtani. Jeśli przyczyną chrypki są zaburzenia czynnościowe (bez wi­docznych zmian organicznych w krtani), leczenie prowadzą poradnie foniatryczne zajmujące się patologią głosu i mowy. Poradnie fonia­tryczne znajdują się przy wojewódzkich poradniach otolaryngologicz­nych (laryngologicznych).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.