Choroby krtani

Ostre zapalenie krtani. Choroba powstaje w przebiegu przeziębie­nia na skutek nadużywania głosu w zimnych czy nadmiernie zakurzo­nych pomieszczeniach lub po wypiciu zimnych płynów. Oddychanie przez usta z powodu zmniejszonej drożności nosa, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu ułatwiają powstanie ostrego zapalenia krtani.

Objawem podstawowym jest chrypka, a okresowo nawet zu­pełny bezgłos. Do tego dołącza się uczucie drapania, pieczenia, zawa­dzania w gardle i suchy kaszel. Może również wystąpić podwyższona temperatura ciała.

Leczenie, jak we wszystkich stanach zapalnych, początkowo po­lega na podawaniu środków napotnych w postaci gorącej herbaty, naj­lepiej z sokiem malinowym, ewentualnie polopiryny. Ze-względu na suchy, męczący kaszel można stosować tabletki emskie i inhalacje z dodatkiem soli, np. bocheńskiej. Należy ograniczyć do minimum mó­wienie i to tylko szeptem, jak również bezwzględnie zaprzestać palenia tytoniu i picia alkoholu. Jeśli objawy nie ustąpią w przeciągu 3-4 dni, należy udać się do lekarza laryngologa.

Ostre zapalenia krtani u dzieci mają inny przebieg niż u doros­łych. Zwłaszcza u małych dzieci na pierwszy plan objawów wysuwają się zaburzenia oddychania, dochodzi do duszności krtaniowej (zob. wyżej). Czynnikami wywołującymi chorobę są najczęściej zakażenia wirusowe, rzadziej bakteryjne. Pewną rolę odgrywają również czynni­ki alergiczne. Przeważnie chorują dzieci w wieku 1 — 3 lat.

Podgłośniowe zapalenie krtani jest najczęstszą postacią ostrego zapalenia krtani u małych dzieci. Ze względu na szybkie nara­stanie obrzęku może ono mieć przebieg dramatyczny. Objawy poja­wiają się nagle, w „zupełnym zdrowiu”. Dziecko budzi się w nocy z nasiloną dusznością, której towarzyszy charakterystyczny świst krtaniowy i „szczekający” kaszel. Objawy duszności ustę­pują po kilku godzinach, czasem po kilku dniach.

Pierwsza pomoc polega na dostarczeniu świeżego powietrza (należy otworzyć okno, nawilżyć powietrze w pomieszczeniu, w którym dziecko przebywa). Należy też podać większą ilość płynu i syrop wykrztuśny. Gdy duszność nie ustępuje, ale nasila się, trzeba szybko przewieźć dziecko do szpitala na ostry dyżur laryngologiczny.

Przewlekłe zapalenie krtani jest często następstwem nawracają­cych ostrych zapaleń krtani. Powstaje ono pod wpływem długotrwałe­go oddziaływania czynników szkodliwych, takich jak nadużywanie al­koholu, palenie tytoniu, duże zapylenie, zwiększone stężenie związków chemicznych w powietrzu, nagłe zmiany temperatury otoczenia, jak również zawodowe nadużywanie głosu (aktorzy, nauczyciele). Przewle­kłe zapalenie krtani może przebiegać w dwóch postaciach: jako postać przerostowa i zanikowa.

Objawem podstawowym jest chrypka o różnym nasileniu. Towa­rzyszą jej kaszel, stałe uczucie przeszkody, drapanie i zasychanie w gardle. Charakterystyczne jest łatwe męczenie się głosu.

Przerostowe przewlekłe zapalenie krtani. W przebie­gu tej choroby dochodzi do zgrubienia błon śluzowych, głównie więzadeł głosowych, a nawet do ich zrogowacenia. Ponieważ niektóre zrogowaciałe zmiany przerostowe mogą ulegać przemianom złośliwym, zalicza się je do tzw. stanów przedrakowych.

Leczenie zmian przerostowych jest operacyjne, a chory podlega stałej, okresowej kontroli laryngologicznej. Każdy rodzaj przewle­kłych zmian w krtani jest bezwzględnym wskazaniem do zaprzestania palenia tytoniu.

Zanikowe przewlekłe zapalenie krtani częściej rozwi­ja się u kobiet. Niejednokrotnie towarzyszą mu również zanikowe zmiany błon śluzowych nosa i gardła. Błony śluzowe stają się bardziej wrażliwe na różne mikrourazy, łatwo krwawią.

Leczenie jest objawowe i długotrwale. Konieczne jest unikanie suchego, zadymionego powietrza. Uczucie suchości łagodzą inhalacje z dodatkiem np. soli bocheńskiej, ciechocińskiej, iwonickiej czy nawet soli kuchennej. Wskazane jest leczenie balneoklimatyczne (Szczawni­ca, Ciechocinek, miejscowości nadmorskie).

Swoiste zapalenie krtani towarzyszy przebiegowi takich chorób, jak gruźlica, kiła. Pojawiające się zmiany na więzadłach głosowych wywołują chrypkę. Leczenie takie jak choroby zasadniczej.

Urazy krtani powstają najczęściej wskutek zadziałania siły od ze­wnątrz na przednią okolicę szyi. Mogą być tępe lub ostre. Zdarzają się przeważnie w wyniku wypadków komunikacyjnych, a u dzieci często w trakcie zabaw. Bardzo niebezpieczne jest już samo uderzenie w oko­licę krtani przy odgiętej do tyłu szyi, ponieważ może wywołać objawy wstrząsu lub skurcz głośni (zamknięcie dróg oddechowych).

Obj a wy po urazie mają różne nasilenie i mogą narastać w czasie. Może pojawić się duszność, ból, kaszel i bezgłos. Zawsze konieczne jest zgłoszenie się na ostry dyżur laryngologiczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.