Ból gardła

Ból gardła jest bardzo częstym objawem wielu chorób. Zwykle towa­rzyszy ostrym nieżytom nosa. Silny, nagły ból gardła i ogólne objawy rozbicia z gorączką (często powyżej 38°C) są przeważnie objawami an­giny. Ból gardła jest też jednym z objawów takich chorób zakaźnych, jak mononukleoza, odra, płonica (szkarlatyna), ospa wietrzna, dur brzuszny. Wywołują go również zmiany próchnicze w zębach trzono­wych, zapalenia zębopochodne dziąseł, ropień języka.

Ostre, kłujące bóle gardła przy połykaniu powstają, gdy ciało obce (ość, kość) utkwi w migdałku podniebiennym albo językowym. Kłują­ce bóle w gardle, mimo braku jakichkolwiek zmian patologicznych w tym obszarze, mogą być także wywołane przez zmiany zwyrodnieniowe w części szyjnej kręgosłupa. Podobne bóle są również objawem uszko­dzenia nerwu językowo-gardłowego unerwiającego czuciowo okolice gardła.

Suchość w gardle

Uczucie suchości w gardle może być przemijające lub stałe. Przemi­jające jest, gdy np. powstaje z powodu kataru (zmuszeni jesteśmy do oddychania przez usta), stałe zaś, gdy drożność nosa jest zmniejszona np. wskutek skrzywienia przegrody nosa.

Uczucie suchości i pieczenia w gardle i nosie jest też objawem draż­nienia błon śluzowych przez alkohol, dym tytoniowy, bardzo gorące, suche powietrze lub zanieczyszczone kurzem, różnymi związkami che­micznymi itp. Jeśli czynniki uszkadzające błony śluzowe działają dłu­go, dochodzi do utrwalonych zmian zapalnych w postaci zanikowego nieżytu gardła.

Uczucie suchości i zawadzania, tzw. „kluska w gardle”, powodu­ją ciągły odruch łykania i chrząkania, zmuszają do ciągłego picia płynów.

Powiększenie ślinianek

Przyczyną powiększenia ślinianek mogą być procesy zapalne lub in­ne czynniki. Ślinianki mogą powiększać się tylko w czasie jedzenia lub być powiększone stale. Zmiany mogą dotyczyć ślinianek przyusznych i wtedy obrzęk pojawia się po bokach twarzy, przed małżowina­mi usznymi. Mogą dotyczyć ślinianek podżuchwowych lub podjęzykowych i wtedy obrzęk występuje na szyi bliżej żuchwy. Każde powięk­szenie ślinianki, zwłaszcza niebolesne lub guzkowate, powinno być zbadane przez lekarza.

Zapaleniu ślinianek towarzyszy obrzęk, ból i podwyższona temperatura ciała. Tak zwana „ świnka”, czyli zapalenie ślinianek przyusznych, jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus i występują­cą najczęściej w wieku dziecięcym.

Przemijające powiększenie ślinianek (najczęściej podżuchwowej) podczas jedzenia przemawia za istnieniem kamienia w przewodzie wyprowadzającym. Utrudnia on odpływ śliny do jamy ust­nej. Gdy zmiany te trwają przewlekle, dochodzi do zwłóknienia miąż­szu ślinianki. Staje się ona twarda i widoczna na szyi w postaci dob­rze ograniczonego, przesuwalnego guzka. Jeśli do tego dołączy się stan zapalny, wówczas pojawiają się bóle, większe obrzmienie ślinian­ki, a nawet ropna wydzielina, która wydostaje się do jamy ustnej z przewodu wyprowadzającego.

Niebolesne powiększenie ślinianek, bez odczynu zapal­nego, może towarzyszyć niektórym chorobom ogólnym, np. cukrzycy, zaburzeniom hormonalnym, niektórym chorobom reumatycznym. W chorobach tych ulegają powiększeniu przeważnie ślinianki przyuszne. Spośród ślinianek również najczęściej w śliniankach przyusznych roz­wijają się zmiany nowotworowe.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.