CHOROBY Z NADMIERNEGO” I NIEPRAWIDŁOWEGO ROGOWACENIA

Rybia łuska. Jest to grupa chorób przeważnie wrodzonych (dzie­dziczny defekt genetyczny), związana patogenetycznie z zaburzeniami w rogowaceniu, które powodują suchość skóry, złuszczenie, tworzenie różnie nasilonych i różnych morfologicznie nawarstwień rogowych. Odróżnia się wiele odmian choroby o nieco innym mechanizmie dzie­dziczenia.

Rybia łuska zwykła jest postacią najczęstszą. Dziedziczy się najczęściej dominująco, tzn. występuje w każdym pokoleniu. Pewną rolę w rozwoju choroby odgrywa metabolizm witaminy A.

Objawy. U dzieci, pomiędzy 1 a 4 r. życia występuje suchość skó­ry, a także tworzą się liczne drobne, białe, pierzaste łuski. Towarzyszy im rogowacenie dłoni i stóp oraz rogowacenie przymieszkowe (mieszek włosowy — wgłębienie naskórka, w którym tkwi korzeń włosa). Cho­roba na ogół zajmuje całą skórę (zgięcia i fałdy skórne są wolne). Po­prawa występuje w okresach ciepłych i w wilgoci, a ponadto z wie­kiem.

Leczenie przyczynowe nieznane. Zaleca się kąpiele rozmiękcza­jące (boraks), natłuszczanie, maści z mocznikiem, chlorkiem sodu. Ostatnio stosuje się ogólnie retinoidy (pochodne witaminy A), ale po odstawieniu leku występują nawroty.

Inne odmiany: rybia łuska zależna od płci, erytroderma ichtiotyczna z odmianą pęcherzową, rybia łuska jeżasta.

Rogowiec dłoni i stóp. Jest to choroba dziedziczna (dziedziczenie dominujące) objawiająca się nadmiernym zgrubieniem warstwy rogo­wej powierzchni dłoniowej rąk i podeszew (nie przechodzi na grzbiet ręki i stopy).

Objawy. Skóra staje się zgrubiała, twarda, woskowożółta, popęka­na, niekiedy brunatna, jakby „brudna”. Płytki paznokciowe mogą być pogrubiałe. Choroba występuje pomiędzy 1-2 a 15 r. życia, wyjątko­wo od wczesnego dzieciństwa, i nasila się stopniowo.

Leczenie. Stosuje się maści złuszczające, kąpiele, maści z mocz­nikiem. Poprawa jest tylko objawowa.

Rogowacenie mieszkowe. Ta częsta nieprawidłowość skóry jest chorobą wrodzoną, występującą rodzinnie. Pewną rolę odgrywa także niedobór witaminy A. Choroba objawia się drobnymi grudkami przymieszkowymi lub czopami rogowymi w ujściu mieszka włosowego, na wyprostnych powierzchniach kończyn (ramiona, uda). Skóra jest szorstka (objaw „tarki”) i sucha. Poprawa następuje z wiekiem oraz po nasłonecznieniu.

Leczenie. Podaje się duże dawki witaminy A oraz stosuje maści złuszczające i kąpiele.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.