ZAKAŻENIA DROŻDŻAKOWE

Zakażenia drożdżakowe dolnych odcinków dróg moczowo-płciowych grzybami drożdżopodobnymi, najczęściej Candida albicans, są coraz częstsze. Stwierdza się je zwłaszcza u kobiet w ciąży, u chorych na cukrzycę oraz w przebiegu leczenia niektórymi lekami. Za­każenia drogą pozapłciową stwierdza się częściej u kobiet; u mężczyzn do zakażenia dochodzi przeważnie podczas stosunku. Wspomniane grzyby mogą też występować w drogach rodnych kobiety jako saprofity, nie wywołując choroby; w sprzyjających dla nich warunkach stają się chorobotwórcze. Mogą być przyczyną zakażenia partnera, znajdu­jąc u niego dogodne warunki do rozwoju.

Objawy u kobiet. Zakażenie drożdżakowe pochwy i sromu wywołu­je objawy o różnym nasileniu, aż po silny stan zapalny błony śluzowej sromu i pochwy, z obfitymi ropnymi lub serowatymi upławami. Ob­rzęk sromu niekiedy bywa tak znaczny, że utrudnia badanie; jeśli wy­stępują jednocześnie nadżerki błony śluzowej, potęgują one dolegli­wości. Na ścianach pochwy mogą występować białe, serowate, naloty. U osób otyłych współistnieje niekiedy stan zapalny w fałdach skóry pachwin i krocza.

Objawy u mężczyzn. Zakażenie obejmuje najczęściej żołądź i wewnętrzną blaszkę napletka, rzadziej cewkę moczową. Stan zapal­ny może mieć różne nasilenie: od lekkiego zaczerwienienia i swędze­nia aż do silnego zaczerwienienia, obrzęku, wykwitów pęcherzyko­wych, bolesnych nadżerek oraz stulejki zapalnej, tj. niemożności odprowadzenia napletka. Objawy zapalne występują zazwyczaj po kilkunastu godzinach, najpóźniej po kilku dniach po stosunku z osobą chorą na drożdżycę. Choroba może też być wynikiem zanied­bań higienicznych.

Leczenie. Konieczne jest wykluczenie przyczyn usposabiających, wykonanie badania mikrobiologicznego oraz równoczesne leczenie partnera, aby zapobiec ponownemu wzajemnemu zakażeniu. Najczęś­ciej stosowane są tylko środki przeciwgrzybicze. U kobiet ciężarnych przebieg choroby może być uporczywy i nawracający. W razie niewyleczenia przed porodem istnieje możliwość zakażenia noworodka w czasie porodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.