Ochrona osób zakażonych i leczenie

System odpornościowy osób zakażonych HIV jest mniej sprawny, to­też powinny one unikać jego obciążania, które może sprzyjać rozwi­nięciu się AIDS. Wskazana jest pożywna dieta, dostateczna ilość snu i wypoczynku oraz ćwiczenia fizyczne, bez nadmiernych jednak wysił­ków. Osoby zakażone powinny unikać alkoholu, papierosów, przezię­bień, grypy oraz innych zakażeń, dbać o higienę i nie przebywać, ze względu na niebezpieczeństwo zakażeń, o ile jest to możliwe, w du­żych skupiskach ludzi, np. w kinie, dyskotece. Mogą one pracować za­wodowo i prowadzić w zasadzie normalny tryb życia.

Występujące w przebiegu rozwiniętego obrazu AIDS zakażenia oportunistyczne i nowotwory są leczone w zależności od ich rodzaju i umiejscowienia — z różnymi wynikami. Nie udaje się jednak dotąd wpływać skutecznie u tych chorych na trwały wzrost odporności, któ­rej spadek spowodowany przez wirusa jest podstawą choroby.

Prowadzone są intensywne poszukiwania leku działającego na zaka­żenia HIV oraz lepszych sposobów leczenia zakażeń oportunistycznych i nowotworów występujących w przebiegu AIDS. Z wielu teków naj­większe nadzieje łączy się obecnie z preparatem znanym jako AZT (3-azido-3-deoxytymidyna), wprowadzonym pod nazwą ,,Retrovir”, ma­jącym również nazwę „Zidowudyna”, który hamuje wzrost wirusa HIV. Nie jest to także środek działający radykalnie, a jedynie hamu­jący postęp choroby i prowadzący do poprawy stanu zdrowia chorych. Może on jednak powodować niekorzystne działania niepożądane. Prócz preparatu AZT są jeszcze inne leki; można też oczekiwać wpro­wadzenia wkrótce dalszych doskonalszych leków, gdyż prowadzone są intensywne prace nad nowymi preparatami w wielu ośrodkach nauko­wych na całym świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.