KŁYKCINY KOŃCZYSTE

Kłykciny kończyste rozwijają się na skutek zakażenia wiru­sem z grupy wirusów brodawek ludzkich. Choroba rozwija się zwykle w okolicy narządów płciowych w postaci początkowo niewielkich gru­dek, stopniowo rosnących i przybierających formę uszypułowanych tworów kalafiorowatych. Przenosi się drogą płciową, jakkolwiek zakaźność nie jest zbyt duża. Okres wylęgania wynosi od 6 tygod­ni do kilku miesięcy.

Częstość występowania choroby jest u obu płci podobna. U męż­czyzn kłykciny umiejscawiają się najczęściej w worku napletkowym i na żołędzi, czasem w ujściu cewki moczowej lub koło odbytu, u kobiet na sromie, szyjce macicy i koło odbytu. Powstawaniu sprzyja stan za­palny, np. rzeżączką, rzęsistkowica, zaniedbania higieniczne.

Leczenie kłykcin kończystych jest chirurgiczne lub za pomocą od­powiednich środków chemicznych stosowanych zewnętrznie. Powinno być poprzedzone leczeniem stanu zapalnego wywołującego u kobiet upławy bądź też zapalenia napletka u mężczyzn, sprzyjającego rozwo­jowi tej choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.