Nowotwory złośliwe nerki

Rak nerki jest najczęstszym nowotworem złośliwym tego narządu, jakkolwiek zachorowania są rzadkie i stanowią ok. 1% wszystkich no­wotworów. U osób dorosłych rozwija się zwykle po 50 r. życia.

Rak jasnokomórkowy nerki jest najczęstszą postacią gruczolakoraka. Przypomina wyglądem korę nadnerczy, stąd dawna nazwa nadnerczak. Stanowi 90 — 95% wszystkich guzów nerek. Daje objawy w postaci krwiomoczu i bólów w okolicy lędźwio­wej. Przy przebiegu bezobjawowym występuje jedynie wysoka gorącz­ka lub objawy czerwienicy. Daje przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych oraz odległe do płuc, kości i mózgu.

Rozpoznanie ustala się na podstawie badania moczu, badania USG jamy brzusznej, urografii i angiografii (badania naczyń nerki).

Rokowanie jest bardzo poważne, zwłaszcza gdy naciek raka przekracza torebkę nerki. Można jednak uzyskać wieloletnie przeży­cie, nawet gdy występują przerzuty.

Rak miedniczki nerkowej rośnie w postaci tworów kalafiorowatych. Może wrastać w miąższ nerki, szerzyć się wzdłuż moczowodów aż do pęcherza moczowego. Objawy jak w raku jasnokomórkowym, częściej występują obfite krwawienia.

Leczenie raka nerki chirurgiczne polega na usunięciu zmienionej nerki. Gdy druga nerka jest czynna, nie upośledza to sprawności chorego. Ze względu na ograniczoną promienioczułość no­wotworu, radioterapia jest głównie leczeniem uzupełniającym za­bieg operacyjny wówczas, gdy występują wątpliwości co do doszczęt­nego leczenia chirurgicznego.

Nerczak płodowy czyli guz Wilmsa. Wywodzi się z tkanek płodo­wych nerki. Stanowi 20% wszystkich nowotworów u dzieci. Najczęś­ciej występuje w ciągu pierwszych 4 lat życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.