Nowotwory z tkanki nerwowej

Nerwiakowłókniak. Jest to nowotwór łagodny występujący w po­staci ograniczonej lub rozsianej. Daje jeden lub kilka miękkich, czę­sto uszypułowanych, brunatno zabarwionych guzków. W postaci roz­sianej występuje w przebiegu choroby Recklinghausena.

Osłoniak nerwowy lub nerwiak osłonkowy, rozwi­ja się z osłonki Schwanna nerwów obwodowych. Jest to twardy, naj­częściej niebolesny guzek, rosnący powoli, zwykle w obrębie pnia nerwowego.

W niewielkiej liczbie przypadków oba guzy mogą złośliwiec, prze­kształcając się odpowiednio w nerwiakowłókniak złośliwy i osłoniak nerwowy złośliwy. Guzy złośliwe rosną szybko, naciekając okoliczne tkanki, dając szybko przerzuty odległe.

Leczenie nowotworów tkanek miękkich

Leczenie chirurgiczne jest metodą z wyboru w leczeniu doszczętnym tych nowotworów. Zabiegi chirurgiczne polegają na usunięciu nowotworowej zmiany z dużym marginesem okolicznych tkanek zdrowych. W nowotworach kończyn niekiedy konieczne jest odjęcie kończyny.

Radioterapia ma dość duże znaczenie w guzach tkanek mięk­kich, zwłaszcza w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym.

Chemioterapia. Ponieważ nowotwory w tej grupie bardzo róż­nią się pod względem wrażliwości na leczenie chemiczne, chemiotera­pia w wybranych przypadkach może mieć duże znaczenie. Ogólnie zali­cza się nowotwory w tej grupie do średnio wrażliwych na leki cytosta­tyczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.