Nowotwory tkanki łącznej

Włókniaki. Są to łagodne, powoli rosnące nowotwory rozwijające się w tkance łącznej podskórnej. Mogą mieć postać uszypułkowanych, miękkich tworów lub twardych, zbitych niebolesnych guzów.

Śluzak. Nowotwór ten wywodzi się z zarodkowej przetrwałej tkanki śluzowej. Jest to łagodny guzek, zazwyczaj miękki, źle odgraniczony od otoczenia. Często umiejscawia się w przestrzeni zaotrzewnowej, pachwinie, w pachach.

Włókniak powięziowy. Jest to histologicznie niezłośliwy nowo­twór. Występuje najczęściej u kobiet w połogu w obrębie brzucha, w postaci płaskich, twardych guzków. Tkanka łączna włóknista, z której nowotwór jest zbudowany, nacieka powłoki brzuszne. Częste nawroty po kolejnych usunięciach guza zmuszają do bardzo szerokich, poważ­nych zabiegów operacyjnych. Tylko wyjątkowo guz ulega przemianie złośliwej.

Włókniakomięsak. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów złoś­liwych tkanki łącznej i w ogóle najczęstszy nowotwór tkanek mięk­kich (ok. 30 – 35%). Wyróżnia się trzy postacie kliniczno-histologiczne, różniące się szybkością rozwoju i tworzenia przerzutów.

Nowotwór występuje najczęściej jako gładki, twardy guz, najczęś­ciej w obrębie kończyn. W miarę wzrostu wywołuje bóle i ogranicza sprawność kończyny. Daje najczęściej przerzuty do płuc (drogą krwi). Rokowanie, zależne od typu nowotworu, jest zawsze bardzo po­ważne.

Śluzak złośliwy lub śluzakomięsak. Bardzo rzadki nowotwór złoś­liwy, rozwijający się na skutek zezłośliwienia śluzaka łagodnego. Mo­że dawać odległe przerzuty.

Nowotwory tkanki tłuszczowej

Tłuszczaki. Są to nowotwory niezłośliwe, pojedyncze lub mnogie. Mają postać ograniczonych guzów. Najczęściej umiejscawiają się na szyi, plecach (okolica międzyłopatkowa), w przestrzeni zaotrzewnej i w śródpiersiu.

Zimowiak. Jest to szczególna postać tłuszczaka, rozwijająca się z komórek będących odpowiednikiem gruczołu międzyłopatkowego u zwierząt zapadających w sen zimowy. Najczęściej występuje na ple­cach. Wyjątkowo złośliwieje.

Tłuszczakomięsak. Histologicznie wyróżnia się 4 różniące się złoś­liwością typy nowotworu. Rzadko wywodzą się z niezłośliwego tłu­szczaka. Najczęściej umiejscawiają się w dole podkolanowym, w pach­winie, na udzie, w przestrzeni zaotrzewnej. Naciekając tkanki otacza­jące mogą wywoływać silne bóle. Dają odległe przerzuty, głównie dro­gą krwi. Rokowanie poważne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.