Nowotwory jądra

Do najczęstszych nowotworów złośliwych jądra należą: nasieniaki, raki embrionalne i potworniaki. Dość często elementy tkankowe tych nowotworów występują w jednym guzie. Nowotwory jądra występują rzadko — stanowią 0,5 — 1% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn. Rozwijają się po 30 r. życia.

Objawy. Występuje powiększenie, stwardnienie i nierówności jądra, a niekiedy brak zarostu, feminizacja i bóle jądra. W 2 – 3% przypad­ków nowotwory występują obustronnie. Rozpoznanie ustala się bada­niem mikroskopowym tkanki pobranej przez nakłucie jądra (rzadko) lub za pomocą nacięcia jądra po jego odsłonięciu, albo jądra całego usuniętego operacyjnie. Pomocne w rozpoznaniu są: limfografia i oz­naczenie gonadotropin w moczu.

Rokowanie zależy od postaci histologicznej guza i stopnia zaawan­sowania nowotworu. Wysoką wyleczalność uzyskuje się we wczesnych stopniach zaawansowania nasieniaków.

Leczenie. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu zmienionego jądra, co w niczym nie upośledza zdolności płciowych, je­żeli drugie jądro jest prawidłowe. W niektórych typach nowotworów konieczne jest usunięcie węzłów chłonnych zaotrzewnowych.

Radioterapia jest leczeniem uzupełniającym po chirurgicznym usunięciu jądra, np. w przypadku nasieniaka, bądź leczeniem palia­tywnym. Technika napromieniania uwzględnia rozprzestrzenianie się przerzutów drogami chłonnymi. Obszar leczenia promieniami obejmuje węzły biodrowe i zaotrzewnowe do wysokości przepony. Przy przerzu­tach do węzłów zaotrzewnowych napromieniane jest również śródpiersie i okolice nadobojczykowe. Przy nasieniaku jądra (guz bardzo promienioczuły) możliwości wyleczenia we wczesnych stadiach choroby sięgają nawet 80% przypadków. Możliwości trwałego wyleczenia ist­nieją również u chorych w zaawansowanych stadiach choroby. Przy innych guzach jądra radioterapia jest leczeniem uzupełniającym do­szczętne leczenie chirurgiczne, gdy przerzuty są niewielkie do węzłów zaotrzewnowych, lub leczeniem paliatywnym, gdy przerzuty są za­awansowane. Promienioczułość innych nowotworów złośliwych jądra (nie nasieniaków) jest niewielka.

Chemioterapia odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w nowotworach zarodkowych jądra, ponieważ nowotwory te są bardzo wrażliwe na le­ki cytostatyczne. Leczenie chemiczne jest stosowane jako leczenie uzupełniające operację, a w przypadkach zaawansowanych — często w połączeniu z leczeniem chirurgicznym.

Zapobieganie polega na operacyjnym leczeniu niezastąpionych ją­der oraz okresowym samobadaniu jąder, do którego chłopcy powinni być przyzwyczajeni począwszy już od szkoły średniej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.