Nowotwory gruczołu krokowego

Nowotwory te należą do najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Gruczolak jest częstym nowotworem łagodnym gruczo­łu krokowego, arak tego narządu stanowi ok. 5% wszystkich nowo­tworów złośliwych u mężczyzn.

Rak gruczołu krokowego występuje zwykle po 60 r. życia. Związa­ny jest ze zmianami czynności hormonalnej i być może z wysokobiałkową dietą, z przerostem gruczołu i gruczolakami. Rozwija się prze­ważnie w tylnym płacie gruczołu krokowego. Cechą charakterystycz­ną jest nierówność i powiększenie gruczołu o różnej konsystencji. Na­ciekanie torebki gruczołu może powodować bolesność.

Objawy to przede wszystkim zaburzenia w oddawaniu moczu, aż do zatrzymania moczu włącznie, bóle, a w późniejszych okresach krwiomocz i objawy przerzutów odległych (do węzłów chłonnych oraz kości).

Rozpoznanie opiera się na badaniu palcem gruczołu przez kiszkę stolcową, cystoskopii, badaniu mikroskopowym najczęściej ma­teriału uzyskanego za pomocą nakłucia gruczołu krokowego przez kiszkę stolcową lub krocze. Stopień zaawansowania choroby poz­walają ocenić badania USG, badania poziomu fosfatazy kwaśnej we krwi, wziernikowanie pęcherza oraz badanie radiologiczne kośćca i płuc.

Rokowanie, jeśli nie ma przerzutów, jest stosunkowo dobre — do 60% wyleczeń.

Leczenie. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu gru­czołu krokowego, często z węzłami chłonnymi. Ze względu na hormonozależność nowotworów, może czasem zachodzić konieczność usunię­cia jąder.

Radioterapia raka gruczołu krokowego znajduje coraz szersze zastosowanie, zwłaszcza w stadiach choroby mało zaawansowanych. Możliwości wieloletniego przeżycia ocenia się na ponad 50%. W raku bardziej zaawansowanym z przerzutami do okolicznych węzłów chłon­nych radioterapia ma charakter przede wszystkim paliatywny.

Hormonoterapia. Rak gruczołu krokowego należy do nowo­tworów hormonozależnych. W przypadkach nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego czy napromieniania poprawę daje stosowanie estrogenów albo hormonu luteinizującego lub usunięcie jądra (główne źródło hormonów męskich). Istnieją próby łączenia leczenia hormonal­nego z chemioterapią.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.