Archive for the ‘Zapalenia narządów płciowych’ Category

Guzy jajników hormonalnie czynne

Guzy feminizujące. Ziarniszczak , nazywany też błoniakiem ziarnistym, wydziela stale w zmiennej ilości estrogeny po­wodując długie i obfite miesiączki, cykle jednofazowe, a nawet wtórny brak miesiączki. Otoczkowiak ma słabsze działanie estrogenne, może wydzielać też progesteron. Guzy maskulinizujące. Jądrzak występuje głównie między 20 a 30 r. życia. Objawia się zanikiem miesiączki, macicy i gruczołów sutkowych, a [...]

Pierwotna niewydolność jajników

Zespół Stein — Leventhala, czyli zespół policystycznych jajni­ków lub drobnotorbielkowate zwyrodnienie jajnika. Zespół ten ce­chuje niepłodność, zaburzenia miesiączkowania (miesiączki skąpe lub ich brak), nieprawidłowe, nadmierne owłosienie, często otyłość. Na skórze występuje trądzik, także łojotok. Wargi sromowe mniejsze prze- rosłe, łechtaczka przerosła, powiększona, macica na ogół prawidłowo rozwinięta, jajniki obustronnie powiększone, twarde, gładkie. Leczenie farmakologiczne lub [...]

Przysadkowa niewydolność jajników

Niewydolność jajników pochodzenia przysadkowego jest spowodo­wana niewydolnością przedniego płata przysadki głównie w następ­stwie martwicy poporodowej (zespół Sheehana, ok. 80% przypadków). Wszystkie pozostałe niedomogi przysadki, nie związane z patologicznym porodem, a występujące po zakażeniach i urazach czaszki z krwotokami, rzadziej wywołane guzami przysadki — zalicza się do zespołu Glińskiego-Simmondsa. Objawy i przebieg choroby zależą od rozległości [...]

Podwzgórzowa niewydolność jajników

Ośrodki regulacyjne podwzgórza, zwłaszcza odpowiedzialne za regu­lację czynności płciowej, cechują się już w warunkach fizjologicznych bardzo wielką labilnością i są wrażliwe na różne bodźce wewnątrz- i zewnątrzustrojowe, w tym także na silne impulsy psychiczne. Urazy psychiczne upośledzają czynność tych ośrodków poprzez zaburze­nia w ich ukrwieniu. Czynność podwzgórza mogą również upośledzić różne zmiany organiczne, np. guzy, [...]

Zaburzenia czynnościowe jajników

Objawami zaburzeń czynności hormonalnej jajników u kobiety doj­rzałej jest brak miesiączki lub inne zaburzenia cyklu płciowego, nie­płodność czynnościowa oraz nieprawidłowy rozwój drugo- i trzeciorzę­dowych cech płciowych. Większość tych nieprawidłowości jest wywo­łana zaburzeniami wydzielania wewnętrznego układu podwzgórze — przysadka —jajnik z wtórną niewydolnością jajnika. Najczęściej pierwotną przyczyną są zaburzenia czynności podwzgórza, rzadziej przysadki. Drugą co do [...]

KRWAWIENIA PO OKRESIE PRZEKWITANIA

Krwawieniami po okresie przekwitania, czyli krwawieniami pomenopauzalnymi, nazywa się krwawienia z dróg rodnych wy­stępujące w 6 miesięcy lub później po ostatniej w życiu kobiety mie­siączce, tj. po menopauzie. Rodzaj krwawienia, czas jego trwania oraz ilość utraconej krwi nie zależą od przyczyny krwawienia. Przyczyną krwawień mogą być zarówno choroby macicy, jak i in­nych narządów układu płciowego [...]

Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych

Terminem „nieprawidłowe krwawienia z macicy” określa się zarów­no zaburzenia miesiączkowania, jak i inne krwawienia z dróg rodnych nie związane z miesiączką. Zaburzenia miesiączkowania polegają na zbyt obfitym lub przedłużającym się ponad 7 dni krwawieniu, albo też na krwawie­niu miesiączkowym występującym w odstępach krótszych niż 24 dni. Nieprawidłowe krwawienia pojawiają się w czasie nie od­powiadającym terminowi [...]

ZAPALENIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Narządy płciowe kobiety, tworzące narząd rodny, ze względu na swoje położenie, funkcje fizjologiczne, cykliczność zmian miesięcz­nych są szczególnie narażone na zakażenie. Czynnikiem sprzyjającym szerzeniu się zakażenia w obrębie wszystkich narządów .płciowych, włącznie z jamą otrzewnej i miednicą mniejszą, jest połączenie tych narządów ze światem zewnętrznym poprzez pochwę, szyjkę macicy, ja­mę macicy i jajowody. Zakażenia następujące [...]