Archive for the ‘Seksuologia’ Category

Fazy reakcji seksualnych

Reakcja seksualna człowieka dzieli się na trzy fazy: pożąda­nie, podniecenie i orgazm. W poszczególnych fazach pojawiają się charakterystyczne reakcje fizjologiczne w obrębie narządów płcio­wych i poza nimi. Pożądanie seksualne, czyli pragnienie kontaktów seksual­nych, u mężczyzn występuje najczęściej i jest odczuwane najsilniej średnio między 20 a 35 r. życia, a następnie wraz z wiekiem obniża się. [...]

SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Płeć jest to zespół cech odróżniających w obrębie gatunku osobni­ki żeńskie wytwarzające komórki jajowe od osobników męskich wy­twarzających plemniki. Płeć człowieka zdeterminowana jest ge­netycznie przez chromosomy płciowe XX u kobiety i XY u mężczyzny. Mechanizm genetycznej determinacji płci, ustalony w momencie za­płodnienia, kieruje procesem, który doprowadza do wykształcenia z niezróżnicowanego gruczołu płciowego, tj. gonady pierwotnej, [...]