Archive for the ‘Poród’ Category

Poród kierowany

Nowoczesne położnictwo stosuje ścisły nadzór nad rodzącą i współ­pracuje z nią, stosuje szereg metod postępowania mających na celu zmniejszenie dolegliwości porodowych i odbycie porodu w optymalnym czasie. Poznanie mechanizmu porodowego przez matkę, jej przygotowanie fizyczne i psychiczne do porodu przy­czynia się często do zmniejszenia napięcia emocjonalnego i bólu. Sprzyja temu roztaczanie wnikliwej opieki przedporodowej nad [...]

Przebieg porodu

Przyjmuje się, że początek porodu następuje z chwilą pojawie­nia się regularnych i powtarzających się przynajmniej co 10 min skur­czów macicy (porodowych), które powodują rozwieranie szyjki macicy. Zwykle tuż przed rozpoczęciem czynności porodowej odchodzi też nie­wielka ilość podbarwionego na różowo śluzu. Jest to zmieszany z krwią czop śluzu szyjkowego (objaw przepowiadający). Pęcherz płodowy pęka w I [...]

Poród fizjologiczny

Poród jest zjawiskiem fizjologicznym, podczas którego następuje wy­dalenie, drogami rodnymi, płodu wraz z łożyskiem i błonami płodowy­mi. Normalny poród ciąży donoszonej odbywa się między 37 a 42 ty­godniem ciąży, licząc od początku ostatniej miesiączki. Termin po­rodu można obliczyć kilkoma sposobami, nie wymagającymi badań specjalistycznych, a mianowicie: 1)  według daty ostatniej miesiączki — od daty pierwszego [...]