Archive for the ‘Połóg’ Category

Uprawnienia matki wynikające z urodzenia dziecka

Urlop macierzyński przysługuje wszystkim pracownicom. Po pierwszym porodzie wynosi on 112 dni, po każdym następnym porodzie — 126 dni, a po urodzeniu więcej jak jednego dziecka przy jednym porodzie — 182 dni. Urlop macierzyński może być rozpoczęty przed porodem, a okres ten nie może wynosić więcej niż 28 dni. W wy­padku urodzenia martwego dziecka lub [...]

Postępowanie w połogu

Właściwa higiena, terapia ruchowa oraz wczesne wstawanie (po fiz­jologicznym porodzie po 12 godz.) — to postępowanie zapobiegające licznym powikłaniom w połogu (zwłaszcza zakrzepicy) wskutek „za­pewnienia” sprawnego przepływu krwi. Sprzyja ono szybkiemu zwija­niu się macicy, swobodnemu odpływowi odchodów, lepszej funkcji pę­cherza moczowego (co zapobiega zakażeniom układu moczowego), szybszemu powrotowi napięcia mięśni i powięzi brzucha oraz dna [...]

POŁÓG

Połóg jest to okres poporodowy, w którym cofają się ciążowe i po­rodowe zmiany ogólnoustrojowe oraz w obrębie narządów płciowych. Czas trwania połogu wykazuje znaczne różnice indywidualne, lecz zwykle kończy się w 6-8 tygodni po porodzie. Pierwsze cykle mie­siączkowe występują przed upływem 3 miesięcy u 30 % kobiet karmią­cych i u ponad 90% kobiet nie karmiących. [...]