Archive for the ‘Ginekologia i położnictwo’ Category

Okres spokoju dziecięcych narządów płciowych

Po ustaniu wpływu estrogenów matki na organizm dziecka dochodzi do przejściowego uwstecznienia wszystkich uprzednio zaawansowa­nych zmian. W narządach płciowych panuje spokój. Utrzymuje się działalność ośrodków nadrzędnych oraz stały wzrost i rozwój jajników, w odróżnieniu od innych narządów płciowych. Wargi sromowe większe mają mniej podściółki tłuszczowej, wargi mniejsze stają się delikat­niejsze. Błona dziewicza leży głębiej w [...]

ZABURZENIA OKRESU POKWITANIA

Ginekologia wieku rozwojowego jest uzupełnieniem na­uki o chorobach kobiecych. Prawidłowa profilaktyka i w niezbędnych przypadkach właściwe leczenie mogą bowiem zapobiec poważnym po­wikłaniom, wpływając na ogólny stan zdrowia dziecka i umożliwiając w przyszłości, dorosłej już kobiecie, podjęcie normalnego życia płcio­wego i wydanie na świat potomstwa. W ginekologicznej ocenie wieku dziecięcego odróżnia się dwa okre­sy: okres estrogenizacji, [...]

Ruch na świeżym powietrzu

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiety, czyli dla jej zdrowia i urody, niezbędny jest codzienny ruch na świeżym powietrzu. Kobieta pracująca przez 6-8 godz. w zamkniętym pomieszczeniu po­winna wygospodarować codziennie ok. 2 godzin na spacer lub ćwicze­nia na powietrzu. Obowiązuje to kobietę pracującą zawodowo, jak również pracującą w domu. Ponieważ powietrze w miastach jest za­wsze w [...]

Higiena żywienia

Prawidłowe odżywianie to ważny czynnik w zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Nieprawidłowe odżywianie, zarówno pod względem ilości jak i składu pożywienia, może być przyczyną ciężkich chorób. Nadwaga u kobiet w większości przypadków jest wynikiem nieprzestrzegania higieny żywienia. W okresie pełnej dojrzałości lekko pracujące kobiety powinny spo­żywać ok. 2100 kcal (8800 kj) na dobę. Organizm kobiet [...]

Higiena osobista

Codzienne mycie całego ciała, przynajmniej dwa razy dziennie my­cie okolicy sromu, używanie własnego ręcznika — to podstawowe za­sady utrzymania czystości ciała, które współczesna kobieta powinna znać i stosować od dzieciństwa. Mycie sromu wodą i mydłem toaleto­wym powinno być wykonywane od spojenia łonowego do odbytnicy, a nie w kierunku odwrotnym. Niewskazane jest wykonywanie irygacji, czyli przepłukiwanie [...]

Przekwitanie

Przekwitanie, inaczej klimakterium, jest to okres przej­ściowy w życiu kobiety od pełnej dojrzałości płciowej do starości. W tym okresie dochodzi do zaniku miesiączkowania. Ostatnia miesiącz­ka- menopauza- jest oznaką przekwitania. Okres przekwitania można podzielić na dwa podokresy: 1) okres przed ostatnią miesiączką trwający ok. 6 lat i 2) okres po ostatniej miesiączce trwający ok. 6 lat. [...]

Podstawowa temperatura ciała

Hormony jajnikowe wywierają również wpływ na temperaturę cia­ła. W pierwszej fazie cyklu miesięcznego, kiedy wzrasta wydzielanie estrogenów, stwierdza się niższą temperaturę ciała niż w fazie lutealnej. Najwyższy poziom estrogenów, poprzedzający szczyt wydzielania hormonu luteinizującego (LH), powoduje największe obniżenie się temperatury ciała. Po jajeczkowaniu temperatura wzrasta o 0,5 -1°C i utrzymuje się na tym poziomie przez [...]

Wpływ hormonów jajnikowych na nabłonek pochwy i śluz szyjkowy

Błona śluzowa pochwy jest pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nie rogowaciejącym. Na komórki warstwy powierzchownej oddziałują hormony jajnikowe. Estrogeny przyspieszają dojrzewanie komórek warstwy powierzchownej, progesteron natomiast zwiększa tempo ich podziału. Komórki są mniej dojrzałe, ale jest ich więcej. Dzięki tym przemianom badania mikroskopowe rozmazów komórko­wych (cytologicznych) z pochwy po odpowiednim barwieniu pozwalają ocenić prawidłowość kolejnych faz [...]

Dojrzewanie pęcherzyków Graafa

U noworodków płci żeńskiej w jajnikach znajdują się tzw. pęcherzy­ki pierwotne, a w nich pierwotne komórki jajowe. Jest ich około 40000 – 200000. W okresie rozrodczym kobiety, tj. od 14-44 r. życia, dojrzewa ok. 400 pęcherzyków i zostaje uwolnionych ok. 400 ko­mórek jajowych. Pozostałe ulegają zmianom wstecznym, zanikowym, czyli atrezji. W pierwszej fazie cyklu pod [...]

Cykl miesiączkowy

Cykl miesiączkowy jest to przedział czasu, w którym zacho­dzą charakterystyczne zmiany w błonie śluzowej macicy. Mie­siączka jest krwawieniem z jamy macicy, wynikającym ze złuszczania warstwy czynnościowej błony śluzowej macicy. Miesiączka trwa ok. 3 — 5 dni. Potem następuje odnowa błony śluzowej macicy, wzrost warstwy czynnościowej i rozrost gruczołów cewkowych. W ośrodkowym układzie nerwowym kobiet stwierdzono [...]