Archive for the ‘Choroby uszu, nosa, gardła i krtani’ Category

Zaburzenia głosu i mowy

Foniatria jest specjalnością lekarską zajmującą się zaburzenia­mi głosu i mowy. Rozwój głosu i mowy trwa do okresu dojrzewania i dlatego najwięcej zaburzeń występuje u dzieci. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń głosu i mowy ma istotne znaczenie dla rozwoju psy­chicznego i fizycznego dziecka. Zaburzenia głosu objawiają się najczęściej chrypką, zabu­rzenia mowy — bełkotaniem, jąkaniem i nosowaniem. […]

Choroby krtani

Ostre zapalenie krtani. Choroba powstaje w przebiegu przeziębie­nia na skutek nadużywania głosu w zimnych czy nadmiernie zakurzo­nych pomieszczeniach lub po wypiciu zimnych płynów. Oddychanie przez usta z powodu zmniejszonej drożności nosa, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu ułatwiają powstanie ostrego zapalenia krtani. Objawem podstawowym jest chrypka, a okresowo nawet zu­pełny bezgłos. Do tego dołącza się uczucie drapania, […]

Chrypka

„Szorstkość” głosu, zwana chrypką, powstaje w wyniku niepra­widłowej fonacji, czyli tworzenia dźwięku. W czasie fonacji więzadła głosowe muszą dokładnie przylegać do siebie na całej długości i drgać podobnie do strun instrumentów muzycznych. Zmiany patologiczne na więzadłach głosowych, nawet bardzo niewielkie, doprowadzają do zaburzeń w ich zwarciu oraz drganiach. Podobnie zmniejszenie elastyczności więzadeł głosowych zaburza wytwarzanie […]

Duszność krtaniowa

Dolegliwość ta powstaje w wyniku zwężenia światła dróg oddecho­wych na wysokości krtani. Zmniejszeniu ulega przestrzeń zawarta między więzadłami głosowymi, co utrudnia przechodzenie powietrza. Powietrze wdychane i wydychane przeciska się przez zwężenie wywo­łując charakterystyczny świst. Nasilenie duszności zależy od stopnia zwężenia oraz szybkości jego narastania. W nagle pojawiającej się przeszkodzie (np. obrzęk krtani wywołany uczuleniem, ciało […]

Choroby gardła

Ostre nieżytowe zapalenie gardła. Dotyczy ono często błon śluzo­wych gardła i nosa, czasami także krtani i tchawicy. Przyczyną są najczęściej wirusy, rzadziej bakterie. Atakują one organizm w okresie zmniejszonej odporności, np. po przemarznięciu, co zdarza się najczęś­ciej w okresie jesieni i przedwiośnia. Szczególnie często chorują osoby mające z różnych przyczyn upośledzoną drożność nosa i oddychające […]

Ból gardła

Ból gardła jest bardzo częstym objawem wielu chorób. Zwykle towa­rzyszy ostrym nieżytom nosa. Silny, nagły ból gardła i ogólne objawy rozbicia z gorączką (często powyżej 38°C) są przeważnie objawami an­giny. Ból gardła jest też jednym z objawów takich chorób zakaźnych, jak mononukleoza, odra, płonica (szkarlatyna), ospa wietrzna, dur brzuszny. Wywołują go również zmiany próchnicze w […]

Choroby błon śluzowych nosa i zatok przynosowych

Ostry nieżyt nosa jest najczęściej wywołany przez wirusy. Rozwo­jowi jego sprzyja tzw. przeziębienie (przemarznięcie, przegrzanie, przemoczenie obuwia), które prowadzi do ogólnego osłabienia odpor­ności organizmu, co sprzyja zakażeniu wirusem. Do zakażenia docho­dzi najczęściej drogą kropelkową przy kontakcie z chorą osobą. Prze­byta choroba nie daje trwałej odporności i może powtarzać się często, zwłaszcza w okresie zmieniających się […]

Choroby nosa zewnętrznego

Choroby nosa zewnętrznego dotyczące skóry są leczone przez derma­tologa, specjalistę chorób skóry. Czyrak nosa i wargi górnej powstaje wskutek zakażenia bakteria­mi (gronkowcem) mieszków włosowych lub gruczołów potowych. Cho­roba rozwija się szybko, zwykle w ciągu kilku godzin. Pojawia się ból, obrzęk i zaczerwienienie obejmujące nos, wargę, policzek, powiekę dolną. Może wystąpić gorączka, dreszcze i bolesne powiększenie […]

Krwawienie z nosa

Błona śluzowa nosa jest silnie unaczyniona. Naczynia krwionośne w tym miejscu, położone na twardym, nieelastycznym podłożu chrzęst- no-kostnym, łatwo ulegają uszkodzeniu. Miejscem szczególnie narażo­nym na uszkodzenia jest przednia część przegrody nosa. Przyczyny krwawienia z nosa mogą być miejscowe i ogólnoustrojo­we. Przyczynami miejscowymi są głównie: urazy nosa, uszkodze­nia błon śluzowych przez czynniki chemiczne oraz rozrost tkanki […]

Katar, czyli nadmierny wyciek z nosa

Wyciek z nosa towarzyszy obrzękowi błon śluzowych. Wydzielina z nosa może być wodnista (surowicza), śluzowa, ropna, niekiedy podbar­wiona krwią. Katar jest najczęściej objawem ostrego zapalenia błon śluzowych nosa, czyli nieżytu nosa, wywołanego przeważnie przez wirusy i, rzadziej, przez bakterie. Te ostatnie częściej występują przy zmianach przewlekłych. Katar ropny nie ustępujący w przeciągu dwóch tygodni może […]