Archive for the ‘Choroby skóry’ Category

CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ TZW. KOLAGENOZY

Jest to grupa chorób o bardzo różnym przebiegu łączona w jedną ca­łość ze względów historycznych. Obecnie sądzi się, że przyczyną tych chorób są zaburzenia autoimmunologiczne. Omówione tutaj zostaną: liszaj (toczeń) rumieniowaty, twardzina i zapalenie skórno-mięśniowe. Liszaj (toczeń) rumieniowaty (LE) występuje w dwóch odmia­nach: przewlekłej skórnej oraz narządowej (układowej). Mogą istnieć postacie przejściowe. Odmiana przewlekła (ogniskowa) [...]

CHOROBY PĘCHERZOWE

Choroby pęcherzowe to choroby skóry, których pierwotnym elemen­tem są pęcherze. Pęcherzyca. Przyczyna choroby jest niewyjaśniona. Mogą ją wywoływać różne czynniki, m.in. wirusy. Do czynników prowokują­cych należą: światło słoneczne, oparzenia, niektóre leki. Mecha­nizm powstawania jest autoimmunologiczny; tworzą się swoiste przeciwciała przeciwko antygenom powierzchniowym komórek naskórka, głównie warstwy kolczystej. W następstwie reakcji immuno­logicznych dochodzi do wyzwalania enzymów [...]

Odczyny chorobowe

Odczyny fotoalergiczne. Są to reakcje alergiczne na różne prepa­raty stosowane ogólnie (leki), a także miejscowo (kosmetyki), ujawnia­jące się pod wpływem słońca lub promieni nadfioletowych. Mecha­nizm powstawania tych reakcji jest immunologiczny. Pokrzywka świetlna są to zmiany o charakterze bąbli pokrzywko­wych, powstające pod wpływem działania promieni słonecznych o róż­nej długości fali. Choroba występuje nagle po 30-60 min [...]

Uszkodzenia wywołane przez promieniowanie słoneczne

Uszkodzenia te dzieli się na: 1) fizjologiczne u ludzi zdrowych, 2) chorobowe u ludzi z nadwrażliwością na światło, na skutek: utraty barwnika, obecności w organizmie substancji światłouczulających, ze­wnętrznego kontaktu z substancjami (lekami, kosmetykami) uczulają­cymi na światło, pewnych skomplikowanych zaburzeń genetycznych (wrodzonych) oraz 3) chorobowe spowodowane przewlekłym (długo­trwałym) działaniem promieniowania słonecznego (zwyrodnienia skó­ry, nowotwory skóry). Odczyny [...]

ALERGICZNE CHOROBY SKÓRY

Pokrzywka. Są to różne odmiany chorobowe, których wspólną ce­chą jest występowanie tzw. bąbli pokrzywkowych. Przyczyną mogą być mechanizmy immunologiczne (pokrzywka alergiczna), znana jest także pokrzywka niealergiczna, spowodowa­na np. nietolerancją niektórych leków, emocjami psychicznymi. Bez­pośrednią przyczyną powstawania bąbla pokrzywkowego jest wyzwa­lanie histaminy i jej wpływ na naczynia. Objawy. Wykwitem podstawowym jest bąbel pokrzywkowy, różo­wy lub blady, [...]

RUMIENIE

Rumień wielopostaciowy. Jest to zespół chorobowy o różnej przy­czynie. Mogą wywoływać go bakterie (ogniska bakteryjne), wirusy, może towarzyszyć chorobom zakaźnym, występować po lekach. Może być też kilka przyczyn. Objawy. Liczne sinoczerwone rumienie, dobrze odgraniczone, z pęcherzykiem w części centralnej, mogą tworzyć układ nieregularny, układ obrączkowy, girlandowy. Występują głównie na dłoniach i sto­pach, błonach śluzowych jamy [...]

WIRUSOWE CHOROBY SKÓRY

Choroby skóry powodowane przez wirusy przenoszą się z człowieka na człowieka, wywołują odporność czasową lub stałą. Dzieli się je na trzy grupy: 1) grupę opryszczki (opryszczka zwykła, półpasiec, ospa wietrzna); 2) grupę ospy (mięczak zakaźny, ospa prawdziwa) oraz 3) grupę brodawek. Opryszczka. Ta choroba wirusowa występuje w miejscach przejścia skóry w błony śluzowe (wargi, nos [...]

CHOROBY SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ PASOŻYTY

Świerzb. Jest to pasożytnicza choroba zakaźna wywoływana przez roztocze zwane świerzbowcem ludzkim (Sarcoptes scabiei ho- minis). Tylko samiczka wnika w naskórek. Zapłodniona na powierzch­ni skóry drąży nory i korytarze w naskórku, w którym składa jaja. Z jaj wylęgają się larwy, które przedostają się na powierzchnię skóry. Drążenie wywołuje znaczne swędzenie skóry, zwłaszcza w nocy. Cho­rzy [...]

Leczenie drożdżyc

Leczenie drożdżyc polega głównie na stosowaniu barwników (zie­leń brylantowa, eozyna, jodyna) i podawaniu dużych dawek witamin z grupy B. W przypadkach zmian sączących zaleca się okłady. Stosuje się także antybiotyki i inne chemioterapeutyki, np. nystatynę, natamycynę (pimafucin), w postaci maści, kremów, roztworów, tabletek i globulek dopochwowych. Z leków dostępnych w Polsce korzystne dzia­łanie wywierają płyn [...]

Drożdżyce

Drożdżyce. Są to choroby wywoływane przez drożdżaki chorobo­twórcze (najczęściej z rodzaju Candida), nie mające nic wspólnego z drożdżami używanymi w gospodarstwie domowym lub w produkcji cu­kierniczej. Drobnoustroje te mogą pasożytować na skórze, błonach śluzowych i paznokciach. Zakażeniom sprzyjają zaburzenia przemiany materii (otyłość, cukrzyca), niedobory witaminowe (głównie z gru­py witamin B), mikrourazy, maceracja naskórka (pocenie się). [...]