Archive for the ‘Choroby skóry’ Category

CHOROBY ŁOJOTOKOWE

Łojotok. Jest to nadmierne wydzielanie łoju skórnego wskutek wzmożonej czynności gruczołów łojowych. Przyczyny są złożone. Odgrywają tutaj rolę czynniki konstytucjonalne i genetyczne, czynni­ki hormonalne (androgeny zwiększają wydzielanie łoju), nerwowe oraz nadmierne rogowacenie ujść mieszków włosowych. Objawy. Skóra łojotokowa jest lśniąca, tłusta, rozszerzone są ujś­cia gruczołów łojowych (pory skórne), tworzą się czopy łojowo-rogowe – zaskórniki. Łojotok [...]

CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH

Pocenie nadmierne, uogólnione lub symetryczne, zależy od zabu­rzeń w wymianie ciepła. Występuje przy bardzo wysokiej temperatu­rze otoczenia, wysiłku fizycznym, wysokiej wilgotności powietrza, wy­sokiej gorączce. Towarzyszy chorobom tarczycy, cukrzycy, otyłości, niektórym czynnikom psychicznym i emocjonalnym, np. pocenie się ze strachu. To ostatnie dotyczy głównie dłoni i stóp oraz pach i pachwin. Może być stałe i napadowe, [...]

ZABURZENIA BARWNIKOWE SKÓRY

Bielactwo nabyte. Są to ograniczone, odbarwione plamy na ciele, z charakterystycznym przebarwieniem na obwodzie. Jeżeli dotyczą gło­wy, wzgórka łonowego lub okolic pachowych, włosy na tych obsza­rach są siwe. Często występuje rodzinnie, w każdym wieku u obu płci, głównie na twarzy, tułowiu, (okolice uszu, narządów płciowych) koń­czynach, ale zmiany mogą się szerzyć i zajmować duże obszary [...]

Znamiona i nowotwory pochodzenia naskórkowego

Znamię naskórkowe twarde ma wiele odmian. Może być linijne, rogowaciejące, brodawkowate, zaskórnikowe. Usuwane metodą tzw. dermabrazji (ścieranie, ścinanie) — odrasta. Stosuje się też krioterapię, czyli zamrażanie, ale najskuteczniejsze jest wycięcie chirurgiczne. Rogowacenie łojotokowe, czyli brodawka łojotokowa. Występu­je w starszym wieku u osób z łojotokiem na twarzy i tułowiu, w okoli­cy łojotokowej. Niekiedy są to liczne [...]

Znamiona, cysty i nowotwory rozwijające się z gruczołów i włosów

Powstają one na tle zaburzeń rozwojowych. Są to guzy o różnym stopniu zróżnicowania. Do tej grupy należy również guz złośliwy: nabłoniak (rak) podstawnokomórkowy i je­go odmiany. Znamię łojowe. Jest to pojedynczy płasko-wyniosły guz o nierów­nej, brodawkowatej powierzchni, zabarwieniu żółtobrązowym, spoi­stości dość miękkiej. Występuje na głowie, rzadziej na twarzy. Le­czenie chirurgiczne. Gruczolak potowy. Są to miękkie, [...]

Znamiona i nowotwory łagodne

Są to ograniczone rozrosty tkanek na tle zaburzeń rozwojowych. Charakteryzują się powolnym wzrostem, na ogół nie złośliwieją (są wyjątki), stanowią głównie defekt kosmetyczny. Włókniaki miękkie to guzki, czasami wiszące, uszypułowane, wor­kowate, nitkowate, często liczne, rozsiane. Leczenie tylko ze wskazań kosmetycznych chirurgiczne lub elektrokoagulacja. Nerwiakowłókniaki, o podobnym wyglądzie klinicznym, występują jako guzy mnogie, zwłaszcza w chorobie [...]

Znamiona naczyniowe

Znamiona naczyniowe powstają w wyniku rozrostu naczyń krwionośnych lub chłonnych. Istnieją od urodzenia lub wyjątkowo po­jawiają się później. Mają charakter łagodnych nowotworów naczynio­wych. Naczyniaki krwionośne płaskie. Są to płaskie lub nieznacznie wyniosłe zmiany w postaci czerwonych plam, różnej wielkości i kształ­tu, często jednostronne. Najczęściej występują na twarzy i karku. Po­większają się wraz z rozwojem dziecka, [...]

Znamiona barwnikowe

Znamiona barwnikowe są rozmaicie wyniosłe (od płaskich do guzowatych), mogą być uszypułowane, o powierzchni gładkiej lub brodawkującej, niekiedy owłosione, o zabarwieniu ciemnym lub jasno- brunatnym. Umiejscowione bywają rozmaicie. Biorąc pod uwagę możliwość zezłośliwienia najbardziej niebezpieczne są znamio­na płaskie, nieowłosione i bardzo ciemne, umiejscowione w miejscach przewlekłego drażnienia (stopy, dłonie itp.). Objawem zezłośliwienia znamienia jest nagłe [...]

INNE CHOROBY SKÓRY

Liszaj płaski. Przyczyna choroby nie jest znana. Czynnikami wywołującymi mogą być stresy oraz niektóre leki. Występują drobne, płaskie, wieloboczne grudki, czerwonosine lub czerwonobrunatne, nie­co błyszczące, o gładkiej powierzchni. Mogą się zlewać (układy linijne, obrączkowate). Umiejscawiają się symetrycznie na nadgarstkach, fałdach, udach i podudziu, na błonach śluzowych jamy ustnej i narzą­dów płciowych, mogą też przyjąć postać [...]

CHOROBY Z NADMIERNEGO” I NIEPRAWIDŁOWEGO ROGOWACENIA

Rybia łuska. Jest to grupa chorób przeważnie wrodzonych (dzie­dziczny defekt genetyczny), związana patogenetycznie z zaburzeniami w rogowaceniu, które powodują suchość skóry, złuszczenie, tworzenie różnie nasilonych i różnych morfologicznie nawarstwień rogowych. Odróżnia się wiele odmian choroby o nieco innym mechanizmie dzie­dziczenia. Rybia łuska zwykła jest postacią najczęstszą. Dziedziczy się najczęściej dominująco, tzn. występuje w każdym pokoleniu. [...]