Archive for the ‘Choroby przenoszone drogą płciową’ Category

CHOROBY PASOŻYTNICZE

Świerzb Zakażenie tą chorobą pasożytniczą następuje przez bezpośredni kon­takt z człowiekiem zakażonym, najłatwiej przez spanie w jednym łóż­ku z osobą chorą. Zakażenie świerzbowcem na drodze kontaktów płciowych odgrywa istotną rolę w epidemiologii tej częstej choroby i jest coraz mocniej podkreślane. Ponieważ nawet do 80% zakażeń u do­rosłych następuje w ten sposób, świerzb zaliczany jest także [...]

Ochrona osób zakażonych i leczenie

System odpornościowy osób zakażonych HIV jest mniej sprawny, to­też powinny one unikać jego obciążania, które może sprzyjać rozwi­nięciu się AIDS. Wskazana jest pożywna dieta, dostateczna ilość snu i wypoczynku oraz ćwiczenia fizyczne, bez nadmiernych jednak wysił­ków. Osoby zakażone powinny unikać alkoholu, papierosów, przezię­bień, grypy oraz innych zakażeń, dbać o higienę i nie przebywać, ze względu [...]

Wykrywanie przeciwciał anty-HIV

Istnieją stosunkowo proste metody wykrywania we krwi przeciwciał wytwarzanych przez organizm w odpowiedzi na zakażenie HIV. Poz­wala to na wykrycie zakażenia bezobjawowego oraz potwierdzenie rozpoznania w przypadku podejrzenia AIDS. Dodatni wynik badania przeciwciał nie jest równoznaczny z rozpoznaniem AIDS i świadczy jedynie o tym, że dana osoba została zakażona wirusem HIV. Spośród zakażonych na AIDS [...]

Rozpowszechnienie zachorowań

Od czasu, gdy w 1981 r. w USA opisano tę nową wówczas chorobę i zapoczątkowano rejestrację zachorowań — których liczba podwajała się co kilka, a później co kilkanaście miesięcy – w oficjalnej statysty­ce tego kraju w połowie 1990 r. znalazło się bez mała 140 000 chorych na AIDS, a w Europie blisko 40000. Liczne zachorowania [...]

Przebieg zakażenia wirusem HIV

Nie u wszystkich osób zakażonych dochodzi do rozwoju AIDS; dzieje się to tylko u ok. 30% spośród tych, do organizmu których wtargnął wi­rus. Pozostałe osoby czują się zdrowe, choć w ich ustroju można wyk­ryć wirusy i są one zakaźne dla innych, na równi z chorymi na AIDS. Zakażenie ostre. U części osób zakażonych w kilka [...]

ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI – AIDS

Jest to bardzo poważna choroba przenoszona głównie przez kontak­ty seksualne, szerząca się gwałtownie w wielu krajach od początku lat osiemdziesiątych. Skrót AIDS pochodzi od pierwszych liter angiel­skiej nazwy „Acquired Immune Deficiency Syndrome”. Istotą AIDS jest utrata odporności organizmu, który nie potrafi bronić się przed wniknięciem różnego rodzaju drobnoustrojów: bakterii, grzybów, pasożytów jednokomórkowych lub wirusów i [...]

OPRYSZCZKI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Opryszczki są chorobą wirusową. Mogą występować w różnych miej­scach ciała, najczęściej jednak lokalizują się w okolicy ust, na grani­cy skóry i czerwieni wargowej. Towarzyszą nieraz przeziębieniom. Nierzadko umiejscawiają się również na narządach płciowych, ale przyczyną ich jest wówczas inny typ wirusa, którym zakażenie nastę­puje zwykle drogą płciową; opryszczki te są chorobą nawracającą przez lata, nieraz [...]

KŁYKCINY KOŃCZYSTE

Kłykciny kończyste rozwijają się na skutek zakażenia wiru­sem z grupy wirusów brodawek ludzkich. Choroba rozwija się zwykle w okolicy narządów płciowych w postaci początkowo niewielkich gru­dek, stopniowo rosnących i przybierających formę uszypułowanych tworów kalafiorowatych. Przenosi się drogą płciową, jakkolwiek zakaźność nie jest zbyt duża. Okres wylęgania wynosi od 6 tygod­ni do kilku miesięcy. Częstość występowania [...]

ZAKAŻENIA DROŻDŻAKOWE

Zakażenia drożdżakowe dolnych odcinków dróg moczowo-płciowych grzybami drożdżopodobnymi, najczęściej Candida albicans, są coraz częstsze. Stwierdza się je zwłaszcza u kobiet w ciąży, u chorych na cukrzycę oraz w przebiegu leczenia niektórymi lekami. Za­każenia drogą pozapłciową stwierdza się częściej u kobiet; u mężczyzn do zakażenia dochodzi przeważnie podczas stosunku. Wspomniane grzyby mogą też występować w drogach [...]

RZĘSISTKOWICA

Rzęsistkowica to częsta choroba wywołana przez rzęsistka pochwowego (Trichomonas uaginalis), pierwotniaka z rodziny wiciowców. Zakażenie następuje w większości wypadków drogą kontak­tów płciowych. Możliwe jest też zakażenie kobiet przez przybory toale­towe i urządzenia sanitarne. Chorobę tę częściej spotyka się u kobiet niż u mężczyzn. Jest ona jedną z częstszych przyczyn upławów. W nie­rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej [...]