Archive for the ‘Choroby nowotworowe’ Category

Leczenie nowotworów układu nerwowego

Leczenie chirurgiczne jest podstawowym sposobem lecze­nia i polega na doszczętnym usunięciu guza. W przypadku nowotwo­rów ośrodkowego układu nerwowego nie zawsze jest ono możliwe ze względu na umiejscowienie lub zaawansowanie choroby. Częściowe usunięcie masy guza może jednak na pewien okres, nieraz długi, po­prawić stan chorego. Radioterapia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego jest istotnym uzupełnieniem leczenia chirurgiczne­go. Leczenie [...]

Nowotwory z osłonek nerwowych

Oponiaki są to guzy mózgu dość często występujące, przeważnie między 30 a 50 r. życia, zwłaszcza u kobiet. Stanowią ok. 20% nowo­tworów ośrodkowego układu nerwowego. Oponiaki wywodzą się z tkanki mezodermalnej opon mózgowo-rdzeniowych. Zazwyczaj niezłoś­liwe, rosną powoli uciskając tkankę mózgową. Mogą niekiedy ulegać zezłośliwieniu. Uraz czaszki może pobudzić lub przyspieszyć rozrost oponiaka. Objawy oponiaka są [...]

Nowotwory układu nerwowego

Nowotwory układu nerwowego dzieli się na nowotwory ośrodkowe­go układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) oraz nowotwory nerwów obwodowych i układu wegetatywnego. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, łagod­ne i złośliwe, mogą być guzami pierwotnymi lub przerzutowymi. Pier­wotne nowotwory złośliwe stanowią 2 — 5% wszystkich nowotworów złośliwych u ludzi. Podstawowym objawem choroby, spowodowanym wzrostem ciśnienia śródczaszkowego na skutek [...]

Nowotwory z tkanki nerwowej

Nerwiakowłókniak. Jest to nowotwór łagodny występujący w po­staci ograniczonej lub rozsianej. Daje jeden lub kilka miękkich, czę­sto uszypułowanych, brunatno zabarwionych guzków. W postaci roz­sianej występuje w przebiegu choroby Recklinghausena. Osłoniak nerwowy lub nerwiak osłonkowy, rozwi­ja się z osłonki Schwanna nerwów obwodowych. Jest to twardy, naj­częściej niebolesny guzek, rosnący powoli, zwykle w obrębie pnia nerwowego. W [...]

Nowotwory tkanki łącznej

Włókniaki. Są to łagodne, powoli rosnące nowotwory rozwijające się w tkance łącznej podskórnej. Mogą mieć postać uszypułkowanych, miękkich tworów lub twardych, zbitych niebolesnych guzów. Śluzak. Nowotwór ten wywodzi się z zarodkowej przetrwałej tkanki śluzowej. Jest to łagodny guzek, zazwyczaj miękki, źle odgraniczony od otoczenia. Często umiejscawia się w przestrzeni zaotrzewnowej, pachwinie, w pachach. Włókniak powięziowy. [...]

Nowotwory kości

Nowotwory w obrębie kośćca są najczęściej guzami przerzu­towymi. Nowotwory pierwotne występują bardzo rzadko. W ciągu roku rejestruje się jeden przypadek złośliwego nowotworu pier­wotnego kości na 50-75 tysięcy ludności. Jako guzy przerzutowe stanowią poważny problem ze względu na stosunkowo częste wy­stępowanie u dzieci, ludzi młodych i z reguły na poważne rokowanie. Przerzuty szerzą się przeważnie drogą [...]

Nowotwory pęcherza moczowego

Nowotwory złośliwe – raki i rzadziej mięsaki – występu­ją najczęściej u ludzi starszych po 60 r. życia, 3 razy częściej u męż­czyzn. Stanowią 2% ogólnej liczby zachorowań na nowotwory. Czynniki usposabiające do rozwoju raka to zawodowa styczność z barwnikami anilinowymi, przewlekłe palenie tytoniu, przewlekła choroba pasożytnicza bilharcjoza. Rozwój raka często poprzedzają brodawczaki. Brodawczaki są to [...]

Nowotwory złośliwe nerki

Rak nerki jest najczęstszym nowotworem złośliwym tego narządu, jakkolwiek zachorowania są rzadkie i stanowią ok. 1% wszystkich no­wotworów. U osób dorosłych rozwija się zwykle po 50 r. życia. Rak jasnokomórkowy nerki jest najczęstszą postacią gruczolakoraka. Przypomina wyglądem korę nadnerczy, stąd dawna nazwa nadnerczak. Stanowi 90 — 95% wszystkich guzów nerek. Daje objawy w postaci krwiomoczu [...]

Nowotwory gruczołu krokowego

Nowotwory te należą do najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Gruczolak jest częstym nowotworem łagodnym gruczo­łu krokowego, arak tego narządu stanowi ok. 5% wszystkich nowo­tworów złośliwych u mężczyzn. Rak gruczołu krokowego występuje zwykle po 60 r. życia. Związa­ny jest ze zmianami czynności hormonalnej i być może z wysokobiałkową dietą, z przerostem gruczołu i gruczolakami. Rozwija się [...]

Nowotwory jądra

Do najczęstszych nowotworów złośliwych jądra należą: nasieniaki, raki embrionalne i potworniaki. Dość często elementy tkankowe tych nowotworów występują w jednym guzie. Nowotwory jądra występują rzadko — stanowią 0,5 — 1% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn. Rozwijają się po 30 r. życia. Objawy. Występuje powiększenie, stwardnienie i nierówności jądra, a niekiedy brak zarostu, feminizacja i bóle [...]