Rozrost gruczołów piersiowych

Rozrost gruczołów piersiowych, czyli ginekomastia, jest to roz­rost tkanki gruczołowej sutka. Może on występować w każdym okre­sie życia mężczyzny i dotyczyć jednego lub obu sutków. Stopień rozro­stu bywa różny, od niewielkiego uwypuklenia nie przekraczającego otoczki brodawki piersiowej do wielkości sutka dojrzałej kobiety.

Powiększenie gruczołów piersiowych u noworodków (do pierwszego miesiąca życia) i u chłopców w okresie dojrzewania płciowego mieści się w granicach fizjologicznych i następnie samoistnie znika. Powięk­szenie się tych gruczołów w innych okresach życia mężczyzny jest traktowane jako objaw patologiczny. Przyczyną ginekomastii jest zachwianie równowagi między androgenami i estrogenami na korzyść tych ostatnich. Może ona również powstać na skutek nadmiernej wrażliwości sutków na estrogeny produkowane przez organizm.

Rozrost gruczołów piersiowych w okresie dojrzewania płcio­wego występuje u ok. 70% chłopców. Najczęściej pojawia się ok. 14 r. życia, zwykle zanika po upływie paru miesięcy. Jest to objaw przej­ściowy, gdyż ustępuje wówczas, gdy stosunek między androgenami a estrogenami osiągnie wartości prawidłowe dla dojrzałego organizmu mężczyzny. U niektórych chłopców mimo wyrównania się proporcji androgeny – estrogeny objaw ten nie zanika. Nosi wtedy nazwę roz­rostu gruczołów piersiowych prawdziwego, czyli ginekomastii idiopatycznej, i nie jest objawem nieprawidło­wej czynności hormonalnej. Nie zaburza czynności plemnikotwórczej jąder, stanowi jedynie problem natury kosmetycznej.

Rozrost gruczołów piersiowych po okresie dojrzewania może pojawić się w wielu zespołach chorobowych. Jest często wynikiem uszkodzenia czynności jąder po przebytych urazach mechanicznych lub następstwem zapalenia tych gruczołów w takich chorobach, jak świnka, gruźlica i inne zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Występuje też w nowotworach jąder oraz kory nadnerczy. Niejednokrotnie roz­rost gruczołów piersiowych może być spowodowany uszkodzoną czyn­nością wątroby wskutek jej zapalenia, marskości, nowotworu oraz niedomogi krążenia. Czasami występuje w okresie przekwitania (andropauzy). Pojawia się również podczas stosowania niektórych związ­ków hormonalnych oraz leków podawanych m.in. w gruźlicy płuc i w chorobach serca.

Nowotwory gruczołów piersiowych rzadko występują u mężczyzn. Mimo to w każdym przypadku ginekomastii pojawiającej się w okresie dojrzałości płciowej, a zwłaszcza w okresie starzenia się, konieczne jest badanie onkologiczne.

Leczenie sprowadza się przede wszystkim do usunięcia przyczyn wywołujących rozrost gruczołów piersiowych. Stosuje się zwykle le­czenie farmakologiczne. W stanach nie poddających się leczeniu za­chowawczemu wykonuje się operację plastyczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.