Przedwczesne rzekome dojrzewanie płciowe

Jest ono następstwem przedwczesnego wydzielania hormonów mę­skich — androgenów — przez jądra lub korę nadnerczy na skutek nie­prawidłowej ich czynności. Zaburzenia czynności tych narządów mogą być spowodowane: ich nowotworem, tzw. zespołem nadnerczowb-płciowym lub zmianami w podwzgórzu i przy­sadce.

Rzekome przedwczesne dojrzewanie płciowe nie jest zbliżone do fiz­jologicznego dojrzewania płciowego. Na skutek wydzielania znacz­nych ilości hormonów androgennych pochodzenia jądrowego lub nadnerczowego następuje „umężczyźnienie” organizmu chłopca. Przeja­wia się ono silnym owłosieniem ciała, znacznym rozwojem prącia, po­jawieniem się wytrysków nasienia, ale bez obecności plemników. Na skutek niewydzielania hormonów gonadotropowych przez przysadkę jądra nie rozwijają się, są małe, typu dziecięcego. Powiększeniu ulec może jedynie jądro zmienione nowotworowo.

Badania laboratoryjne wykazują niski poziom hormonów gonadotropowych w surowicy krwi, odpowiadający ich stanowi w ok­resie dziecięcym lub przedpokwitaniowym. Przy guzie jądra złożo­nym z komórek Leydiga poziom testosteronu w surowicy krwi jest wy­soki i odpowiada stanom w zaawansowanym okresie dojrzewania płciowego. W zespole nadnerczowo-płciowym poziom testo­steronu jest niski, natomiast poziom androgenów pochodzenia nadner- czowego bardzo wysoki.

Wiek kostny bez względu na przyczynę przedwczesnego rzeko­mego dojrzewania płciowego jest znacznie zaawansowany w stosunku do wieku metrykalnego.

Leczenie zależy od przyczyny powodującej przedwczesne rzekome dojrzewanie płciowe. Może być operacyjne lub farmakologiczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.