Opóźnione dojrzewanie płciowe

Przyczyną opóźnionego dojrzewania płciowego jest brak lub nie­dostateczne pobudzenie jąder przez gonadotropiny przedniego płata przysadki. Dojrzewanie płciowe może być opóźnione o kilka lat i poja­wić się dopiero ok. 18 r. życia, kiedy u chłopców prawidłowo rozwija­jących się fizjologicznie jest już ono zwykle zakończone.

Chłopcy z opóźnionym dojrzewaniem płciowym mimo zaawansowa­nego wieku metrykalnego mają budowę ciała i cechy płciowe takie jak chłopcy w okresie przedpokwitaniowym. Ich rozwój umysłowy przebiega prawidłowo i jest zgodny z wiekiem metrykalnym. Ta dys­proporcja między rozwojem cielesno-płciowym a rozwojem umysłowym powoduje szereg kompleksów na skutek trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu koleżeńskich kontaktów z prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami. Chłopcy z opóźnionym dojrzewaniem płciowym nie wykazują popędu płciowego lub jest on bardzo słabo zaznaczony.

Badania laboratoryjne wykazują, że poziom gonadotropin przysadkowych oraz testosteronu w surowicy krwi odpowiada wartoś­ciom sprzed okresu dojrzewania płciowego. Wiek kostny jest znacznie cofnięty w stosunku do wieku metrykalnego.

Leczenie. Opóźnione dojrzewanie płciowe nie wymaga w zasadzie leczenia. Do czasu pojawienia się objawów dojrzewania chłopcy po­winni znajdować się pod obserwacją lekarską.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.