Niepłodność mężczyzn

W niepłodności małżeńskiej w ok. 30 – 40% przyczyną nie- zachodzenia kobiety w ciążę jest upośledzenie płodności mężczyzny, uniemożliwiające zapłodnienie. Odsetek mężczyzn niepłodnych stale wzrasta! Wpływa na to z jednej strony większa wykrywalność niepłodności na skutek powszechnie przyjętej zasady badania mężczyzny w każdorazowym przypadku niepłodności małżeńskiej, z drugiej zaś wzrost szkodliwych czynników zewnątrzpochodnych, związanych zarówno ze szkodliwymi warunkami pracy, jak i bytowania (zatrucie środowiska). Nie bez znaczenia jest też stan plemnika zapładniającego jajo. Zapłodnienie przez patologiczny plemnik może być przyczyną nieprawidłowego rozwoju jaja płodowe­go, a w następstwie obumarcia ciąży i poronienia, może być również powodem rozwoju wad wrodzonych płodu.

Niezdolność do zapłodnienia może być wynikiem wrodzo­nych lub nabytych zaburzeń czynności plemnikotwórczej jąder lub od­chyleń od stanu prawidłowego dróg wyprowadzających nasienie. Nie­odwracalną niepłodność powodują m.in.: wrodzony brak nabłonka plemnikotwórczego, obustronne nieleczone wnętrostwo przed okresem dojrzewania płciowego, nieprawidłowości w garniturze chromosomalnym polegające na istnieniu dodatkowego chromosomu X, pozapalny zanik jąder będący powikłaniem nagminnego zapalenia przyusznie (świnki), nieprawidłowy rozwój dróg wyprowadzających nasienie, np. brak najądrzy i nasieniowodu lub ich niedorozwój.

Całkowitą niepłodność lub krańcowe obniżenie płodności powodują również zaburzenia czynności takich gruczo­łów wydzielania wewnętrznego, jak tarczyca, nadnercza, a zwłaszcza podwzgórze i przysadka. Przyczyną obniżenia płodności a także impo­tencji uniemożliwiającej odbywanie stosunków płciowych może być cukrzyca. Ponieważ prawidłowa czynność nabłonka plemnikotwórcze- go zależy od właściwego jego odżywiania i utlenienia, jak również termoregulacji jąder, żylaki powrózka nasiennego, wodniaki jąder oraz jednostronne wnętrostwo powodują zwykle obniżenie płodności. Czy­nią to-także przewlekłe choroby wyniszczające organizm, długotrwały niedobór białka, witamin i składników mineralnych, szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. Działanie czynników szkodliwych, np. chemi­kaliów, promieni jonizujących, mikrofal, zależy od stopnia ich nasilenia, czasu trwania oraz osobniczej wrażliwości mężczyzny. Czynniki te mogą wpływać przejściowo na stan płodności lub powodować nie­odwracalne uszkodzenie nabłonka plemnikotwórczego.

Do zaburzeń w czynności nabłonka płciowego prowadzi także prze­grzanie jąder spowodowane noszeniem obcisłych spodenek, co utrud­nia bądź uniemożliwia ich termoregulację. Zbyt intensywne życie płciowe, zwłaszcza prowadzone przez mężczyzn z obniżoną płodnością, powoduje dalsze jej pogorszenie. Uszkadzać nabłonek plemnikotwórczy mogą również procesy immunologiczne (autoimmunizacja) wywo­łujące powstanie przeciwciał.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.