Diagnostyczna biopsja jąder

Badanie nasienia pozwala na precyzyjne stwierdzenie, jaka jest wartość zapładniająca nasienia. W przypadku niepłodności (azoosper­mia) lub krańcowo obniżonej płodności (cryptozoospermia) nie można jednak ustalić, jakiego typu zmiany nastąpiły w jądrze i jak daleko są zaawansowane. Określenie rodzaju oraz stopnia uszkodzenia jądra ° jest możliwe dopiero po mikroskopowym zbadaniu wycinka jądra. Ba­danie to pozwala również na ustalenie właściwego leczenia.

Przyżyciowe pobranie wycinka jądra, czyli jego Mops ja, jest zabiegiem bezpiecznym, wykonywanym w znieczuleniu. Wielkość pobranego wycinka odpowiada w przybliżeniu wielkości ziarna ry­żu. Zabieg jest wykonywany rutynowo w większości ośrodków andrologicznych.

Leczenie

Leczenie niepłodności jest farmakologiczne, a w przypadku zmian pozapalnych w drogach wyprowadzających nasienie — operacyjne, od­twarzające światło tych dróg. Jeśli istnieją żylaki powrózka nasienne­go, wodniak jąder lub przepuklina mosznowa, przed rozpoczęciem le­czenia farmakologicznego powinny zostać operacyjnie usunięte. Lecze­nie niepłodności jest zazwyczaj długotrwałe i musi być prowadzone sy­stematycznie. Daje ono dobre wyniki odpowiadające w przybliżeniu wynikom leczenia niepłodności u kobiet.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.